Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Geodatastyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Geodatastyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 og 2023 findes i tabellerne nedenfor.

 

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
1 0 1 0
Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
0 0 0 0