Vilkår for brug af frie geografiske data fra Geodatastyrelsen

Nedenstående vilkår gælder for Matriklen (MAT) og Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).

Ejendomsoplysninger (Matriklen (MAT) og Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)) - Geodatastyrelsen

Vilkår for brug af frie geografiske data (28.12.2014) (Skal siden opdateres?)

Geodatastyrelsen, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til de frie geografiske data (herefter data), og giver nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret. 

Brugsret
Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår
Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret. 

Kildeangivelse
Myndigheden håndhæver sin ophavsret.

Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
  • "Indeholder data fra Geodatastyrelsen"
  • Navnet på datasættet(ene)
  • Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.
   (f.eks. "Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013". Eller "Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste".
 • sikre, at "Geodatastyrelsen" fremgår af forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden. 
 • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed fir tredjepart.

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Geodatastyrelsen til tredjepart.

Myndigheders rettigheder og ansvar
Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. 

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.