Mød Ane

Nanna er uddannet landinspektør og arbejder med registrering af matrikulære forandringer, ligesom hun behandler dispensationssager i forbindelse med matrikulære sager. 

Geodatastyrelsen er en arbejdsplads, hvor der i dén grad er mulighed for, at man selv kan få lov til at definere sine arbejdsopgaver.

Nanna varetager også sekretærfunktioner mellem Geodatastyrelsen og eksterne samarbejder.

Mine kollegaer i Geodatastyrelsen er engagerede, hvilket skaber et godt fundament for faglige drøftelser og diskussioner 

Desuden udarbejder Nanna også interne retningslinjer for styrelsens fælles arbejde.