Vejledning til opmåling i danske havne

03-06-2022

Geodatastyrelsen har lavet en vejledning til søopmåling i danske havne.

Søopmålingsdata bliver mere og mere vigtige i danske havne og fjorde, hvor høj nøjagtighed og hyppige målinger er nødvendige på grund af omskiftelige forhold og kunstigt uddybede dybder.

For at understøtte de danske havneautoriteter, som beskæftiger sig med søopmåling til forbedring af sejladssikkerheden, har Geodatastyrelsen for nyligt publiceret en vejledning om søopmåling i danske havne samt nye retningslinjer for indlevering af bathymetriske data og metadata. Begge publikationer er tilgængelige på Geodatastyrelsens hjemmeside. 

Vejledningen er med til at klargøre standarderne for søopmåling i danske havne, hvordan datakvaliteten vurderes samt hvilke krav der er til indlevering af data og dokumentation.