GST bistår historisk aftale

14-06-2022

En mere end 50 år gammel grænsedragningskonflikt er tirsdag aften nået til en mindelig afslutning.

Udsnit af Kort 3000
Udsnit af området i Kennedy Kanal, hvor Tartupaluk (Hans Ø) ligger i midten.

En af de mest omtalte territorialkonflikter i Arktis gennem de seneste 50 år har været konflikten mellem Canada og Kongeriget Danmark om retten til den lille ø, Hans Ø, der ligger afsides midt i mellem Canada og Grønland i Kennedy Kanalen.

Kongeriget Danmark er hermed blevet større, da de overlappende krav på havbunden i Labradorhavet er blevet delt i overensstemmelse med folkeretten, og det maritime territorium derved udvides med et område, der svarer til arealet af Jylland, Fyn og Sjælland til sammen.

Konflikten har ofte været omtalt på grund af sin fredelige karakter, hvor canadiske og danske soldater skiftevis har placeret deres respektive landes flag på øen og efterladt en flaske spiritus til dem, der måtte komme efterfølgende og udskifte flaget.

Nu ser det imidlertid ud til, den sidste flaske dansk snaps og canadisk whisky har skiftet hænder. Udenrigsministeriet har netop underskrevet en aftale, der definerer en grænse mellem Canada og Kongeriget Danmark.

Verdens længste maritime grænse
Aftalen indebærer, at Hans Ø deles med en nord-/sydgående landegrænse, der følger den naturlige kløft midt på øen.

Men det er jo ikke gjort med at trække en grænse på land. Søterritoriet skal også deles, og det er her, Geodatastyrelsen kommer på banen med sin ekspertise.

Der er blevet fastlagt en maritim grænse fra Lincoln Havet i nord til Labradorhavet i syd på i alt 3.882 km. Det er dermed verdens længste maritime grænse.

Der var en grænse
Nu er det jo ikke sådan, at der ikke har været en grænse før. Tilbage i 1973 blev den maritime grænse fastlagt indenfor 200 sømil mellem Grønland og Canada. Men den aftale omfattede ikke området længst mod nord, og altså heller ikke spørgsmålet om suveræniteten over Hans Ø, eller Tartupaluk, som den hedder.

Derfor fastsatte Illulissat-erklæringen fra 2008, at overlappende maritime krav skulle søges fredeligt i overensstemmelse med international havret. Kongeriget Danmark og Canada indleverede derfor krav på havbunden til FN’s Sokkelkommission, og disse krav overlappede med omkring 79.000 km2.

Ved tiåret for Illulissat-erklæringen blev der nedsat en arbejdsgruppe mellem Canada, Grønland og Danmark for at finde en løsning på det uafklarede forhold i farvandet mellem Canada og Grønland. Udenrigsministeriet, Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Geodatastyrelsen, GEUS og DTU Space deltog i arbejdsgruppen for Kongeriget Danmark.

Efter intensive forhandlinger nåede man i november sidste år frem til en tentativ aftale. Og denne aftale er netop blevet underskrevet af parternes respektive ministre.