Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen: Nyhedsbrev juni

31-05-2018

Læs Geodatastyrelsens fjerde nyhedsbrev i rækken om styrelsens projekter i Grunddataprogrammet, Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen.

Nu går Geodatastyrelsen i luften med 1. etape af Matriklens Udvidelse, som omhandler ændringer vedrørende samlet fast ejendom (jordstykker). Samtidig tages den ny Ejendomsregistreringsportal, ERPO i brug. 

Fremtidig platform
Ejendomsregistreringsportalen bliver den fremtidige platform for kommuner og landinspektører til sagsudarbejdelse, indberetning og kontrol af ændringer af alle typer af fast ejendom. I første omgang alene for samlet fast ejendom.

Læs og abonnér evt. på nyhedsbrevet her: