Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Velkommen

Dette nyhedsbrev henvender sig til dig, som er interesseret i Geodatastyrelsens ejendomsdata og særligt til de medarbejdere rundt omkring i landets kommuner, på landinspektørkontorerne og i Tinglysningsretten, der arbejder med ejendomsdannelsen og ejendomsdata.

Geodatastyrelsen har ansvaret for to projekter i ejendomsdataprogrammet, Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen.
Læs mere om ejendomsdataprogrammet og vores projekter her:

Vi forsøger at vælge og vægte nyhederne, så de kan svare på de spørgsmål, som vi tror du måtte have. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere og har forslag til indhold af nyhedsbrevet.
Du er velkommen til at skrive til os

Tidligere udgaver af nyhedsbrevet kan findes i arkivet.

Til toppen

Specielt til landinspektører

Denne udgave af nyhedsbrevet er specielt dedikeret til de danske landinspektører, som skal til at bruge Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) fra den 7. juni.

Idriftsættelsen af ERPO er det første skridt i implementeringen af Matriklens Udvidelse. I første omgang betyder det, at matrikulære sager ikke længere skal indsendes direkte fra MIA, men i stedet skal indsendes via ERPO.

Til årsskiftet bliver kommunernes udstykningskontrol, det som vi nu kender som det grønne skema, gjort digital. Og i foråret 2019 vil Matriklen for alvor blive udvidet med Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund. Samtidig vil det nye register Ejerfortegnelsen blive sat i drift.

Erfaringer, blandt andet fra den nyligt afholdte slutbrugertest, viser at arbejdet i ERPO er relativt let tilgængeligt og intuitivt.
Det er Geodatastyrelsens håb og forventning, at dette vil gøre sig gældende for det store flertal af vores brugere.

For at gøre overgangen nemmere har Geodatastyrelsen iværksat en række tiltag, som i første omgang skal hjælpe landinspektørerne i gang med systemet.

 

Tjekliste

Vi har udarbejdet en tjekliste til landinspektører, som både ligger her på siden og er udsendt til alle landinspektørfirmaer og direkte til dem, som abonnerer på Orienteringer til landinspektører fra Geodatastyrelsen.

Vi anbefaler at alle, der arbejder i MIA læser denne tjekliste grundigt

Når ERPO går i drift kan matrikulære sager som nævnt ikke længere indsendes direkte fra MIA, men skal indsendes via ERPO. Dette kræver en ny MIA version. Den nye MIA version kan både håndtere indsendelse til Geodatastyrelsen som i dag, og den kan danne den XML-fil, som fremover skal uploades til ERPO. MIA versionen vil blive tilgængelig og kan installeres i løbet af maj.

I tjeklisten er desuden beskrevet hvordan man får adgang til ERPO, opdaterer medarbejdercertifikater i NemLog-in og opdaterer oplysninger hos Geodatastyrelsen og specifikationer ved installation af ny MIA version.

Til toppen

Informationsmøder

Geodatastyrelsen afholder to informationsmøder for at præsentere portalen for landinspektørerne. Møderne finder sted den 15. maj i Aalborg og den 17. maj i København.

Her vil deltagerne få en præsentation af ERPO, herunder en demonstration af en sag på ERPO. Og desuden blandt andet få indblik i den juridiske baggrund for MU.

 

Support

Du kan du få hjælp her: Support indberetningsportal.

Denne portal supporterer i øjeblikket MIA, kommer til at supportere ERPO og vil på sigt også supportere MAO og de nye registrere i ejendomsdataprogrammet, Ejerfortegnelsen (EJF) og Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR).

Vi arbejder desuden i øjeblikket på en ny supportside på gst.dk.

Her kommer der blandt andet til at ligge en tekst om hvordan og til hvad man kan få hjælp, nyheder og information omkring GST’s systemer, manualer, links til fx supportindberetningsportalen, FAQ og ordliste.

Sådan at alt vedrørende support samles et centralt og lettilgængeligt sted.

Til toppen

Tidsplan

(klik på billedet for at forstørre)

undefined

1. - 7. juni. Lukkevindue, miniMAKS lukkes for opgradering.

Landinspektører kan fortsat arbejde i MIA, men de kan ikke indsende sager og det vil ikke være muligt at hente data fra MIA distributionsserveren. Desuden vil det digitale matrikulære arkiv MAO ikke være tilgængeligt.

Samtidig kan Geodatastyrelsens medarbejdere hverken sagsbehandle eller afslutte sager.

7. juni. Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) går i drift.

Herefter skal matrikulære sager ikke længere indsendes direkte fra MIA, men skal i stedet indsendes via ERPO. Dette kræver en ny MIA version. Den nye MIA version kan både håndtere indsendelse til Geodatastyrelsen som i dag, og  danne den XML-fil, som fremover skal uploades til ERPO.

I løbet af efteråret. Indberetning af DAR adressevektorer.
Det var planen, at landinspektørerne fra åbningen af ERPO skulle foretage indberetning af DAR adressevektorer for nye ejendomme. Funktionen til at foretage indberetningen bliver imidlertid først klar i løbet af efteråret 2018, hvorfor landinspektørerne først kan foretage indberetningen fra dette tidspunkt.

For at kunne håndtere DAR adressevektorer, kræves det at CAD systemet opdateres. I den forbindelse bedes man kontakte egen leverandør.

Der arbejdes på en vejledning til CAD-leverandørerne, som forventes at blive udsendt inden sommerferien.

Til toppen