Matriklen udvider

07-06-2018

Nu går Geodatastyrelsen i luften med første etape af Matriklens Udvidelse. Det er et afgørende skridt på vejen til at samle al ejendomsregistrering i Matriklen. Samtidig er en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder trådt i kraft og Ejendomsregistreringsportalen, ERPO, lanceres.

Matriklens Udvidelse er ét af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1 også kaldet Ejendomsdataprogrammet. Formålet med programmet er at sikre en mere effektiv ejendomsdannelse og -administration på tværs af den finansielle sektor, kommunerne, statslige myndigheder, landinspektører, Tinglysning og Geodatastyrelsen. 

Første etape handler om ændringer for ejendomstypen samlet fast ejendom eller jordstykker.

   - Med Matriklens Udvidelse har vi nu taget et vigtigt skridt på vej til at modernisere  ejendomsregistreringen i Danmark, siger områdechef i Ejendomme og Jura i Geodatastyrelsen, Jess Svendsen, og fortsætter:
   - Vi håber, at brugerne vil tage godt i mod første etape af Matriklens Udvidelse, så de kan blive rustet til foråret, når Matriklen udvides med ejendomstyperne Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund.

ERPO
Konkret betyder det blandt andet at den ny Ejendomsregistreringsportal,
ERPO, tages i brug.
Ejendomsregistreringsportalen bliver den fremtidige platform for kommuner og landinspektører til sagsudarbejdelse, indberetning og kontrol af ændringer af alle typer af fast ejendom.

Udstykningskontrollen digitaliseres
Til årsskiftet vil den nye digitale udstykningskontrol, som erstatter det grønne skema, blive taget i brug, og dermed vil også kommunerne kunne gøre brug af Ejendomsregistreringsportalen.

Alle ejendomstyper samlet i Matriklen
I foråret 2019 vil Matriklen for alvor blive udvidet med Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund. Herved bliver alle ejendomstyper samlet i Matriklen:

  • Samlet fast ejendom (Jordstykker) – registreres i forvejen i Matriklen
  • Ejerlejligheder – flyttes fra Tingbogen til Matriklen
  • Bygninger på fremmed grund - flyttes fra Tingbogen og ESR til Matriklen.

 

Den 1. juni 2018 trådte en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder i kraft. Bekendtgørelsen gennemfører blandt andet de regelændringer, der er nødvendige for idriftsættelsen af 1. etape af Matriklens Udvidelse.


Læs mere om projekterne
Gennem det sidste halve år har Geodatastyrelsen udsendt et nyhedsbrev med informationer om styrelsens projekter i Ejendomsdataprogrammet. Læs nyhedsbrevene her: