Nye udgaver af fire danske søkort

26-01-2018

I dag udgiver Geodatatyrelsen fire nye udgaver af danske søkort.

Et af de nyudgivne søkort er Kort 112 (INT 1380) over Århus Bugt (foto: JW Luftfoto).

De nye udgaver af søkortene indeholder enkelte nye søopmålinger og en generel opdatering med baggrund i tidligere udsendte søkortrettelser. Det drejer sig om følgende fire kort:

  • Kort 112 (INT 1380), Århus Bugt, 19. udgave januar 2018.
  • Kort 114 (INT 1377), Farvandet nord for Fyn, 15. udgave januar 2018.
  • Kort 141 (INT 1370), Storebælt, N-lige del, 25. udgave januar 2018.
  • Kort 145 (INT 1371), Kalundborg Fjord, 12. udgave januar 2018

Søkort udgives efter behov
Søkort over de danske farvande udgives efter behov. Det vil sige, at når rettelserne til et kort er så omfattende, at det ikke er muligt eller forsvarligt at opdatere kortet via ”Søkortrettelser”, udgives en ny udgave af søkortet. Ved udgivelsen af en ny udgave annulleres den tidligere udgave af kortet. Rettelser, der er fremkommet efter udgivelsesdatoen, skal udføres af brugeren selv.

Rettelser hver fredag
”Søkortrettelser ”udkommer hver fredag og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland. Ajourførte søkort og nautiske publikationer er afgørende for en sikker sejlads. Derfor anbefaler Geodatastyrelsen, at kortene løbende ajourføres og man altid kun benytter seneste udgaver.

To nye udgaver på vej
Primo marts forventes følgende to nye udgaver af danske søkort at udkomme.
Kort 188, Østersøen omkring Bornholm.
Kort 189 (INT 1366), Østersøen. Bornholm
Man kan ikke købe søkort direkte fra Geodatastyrelsen. Søkortene kan købes hos Geodatastyrelsens distributør, Rosendahls - lager og logistik og hos forhandlere rundt i landet.


Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland og udgiver en række søkort i forskellige målestok, som danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en sikker sejlads.

 

 

 

 

 

Kontakt

Peter Ladegaard Sørensen
Stilling:Funktionsleder
Område:Søkort Danmark og Forvaltning
Telefon:+45 7254 5004