Målet for årets søopmålinger er klart

13-03-2024

Direktivet for årets planlagte søopmålinger i Grønland og Danmark er nu klar.

Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm
Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm (forrest), der ligger ved kaj. (Foto: Lars Hansen, søopmålingen).

Direktivet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Geodatastyrelsen, Naalakkersuisut (Det Grønlandske Selvstyre), Forsvaret og Søfartsstyrelsen. Direktivet omfatter søopmåling i grønlandske og danske farvande i 2024.

Hele direktivet kan læses på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Søopmåling i danske farvande
Direktivet for danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM ministerrådsmøderne i København i september 2001 og oktober 2013 om en genopmåling af de ruter, der bliver brug som hovedfærdselsruter og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande. Derudover vil der blive foretaget søopmåling i områder i Nordsøen.

Mål og prioriteter i danske farvande
Målet for årets danske søopmåling er 22.000 kilometer opmålt linje. De højt prioriterede områder er den indre sejladskorridor i Nordsøen, som fortsættelse af opmålingen fra 2023, der opmåler en sejladskorridor mellem de kommende vindmølleområder. Der bliver opsamlet oplysninger om såkaldt ”back scatter” enten med side scan sonar eller multibeam. Back scatter-data er information om havbundens hårdhed, og det er information, der kan bruges til at kortlægge hvilke sedimenter, der er på havbunden.

Sejladskorridoren bliver målt op i en kvalitet, der som minimum opfylder ”Order 1.a” i henhold til IHO S-44, som er en standard for søopmåling. I forbindelse med opmålingen bliver alle eventuelle vrag afsøgt og dokumenteret.

Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober.

Kort over opmålingsområderne i Danmark i 2024
Oversigt over søopmålingsområder i Danmark i 2024.

Søopmåling i Grønland
Direktivet for søopmåling i Grønland tager udgangspunkt i den overordnede prioritering af opmålingsområder i Grønland, som er aftalt med Naalakkersuisut.

Ved udarbejdelsen af direktivet er der medtaget flere områder, end man forventer at kunne nå at opmåle. Det er valgt for at sikre en optimal ressourceudnyttelse, da der skal tages hensyn til de skiftende vejrforhold, som kan bevirke at opmåling i et planlagt område umuliggøres.

Særligt for årets direktiv gælder det, at der er planlagt et alternativt hovedområde, som skal erstatte det primære sydlige område, i tilfælde af omfattende isforekomster i Qaqortoq Bugt (Julianehåbsbugten).

Derfor er det også forventet, at dette års direktiv for Grønland er gældende for en periode på mindst tre opmålingssæsoner; 2024, 2025 og 2026.

Der gennemføres opmåling i grønlandske farvande i juni og juli.

Mål og prioriteter i grønlandske farvande
Årets mål for søopmåling i Grønland er 6.500 kilometer opmålt linje.

I år vil opmålingen foregå i Qaqortoq Bugt op til Narssalik, herunder inden- og udenskærsopmåling ved Kap Desolation.


Oversigt over søopmålingsområder i Grønland i 2024.