Fem år med styr på ejerne

28-06-2024

Juni måned markerer et femårs jubilæum for Geodatastyrelsen.

For fem år siden gik Ejerfortegnelsen i luften. Det er det autoritative register for ejerskaber over fast ejendom i Danmark og en del af Grunddataprogrammet. Nu tænker du måske, at det var Tingbogen, man slog op i, hvis man skulle være sikker på at finde ud af, hvem der ejer en specifik ejendom.

Men i Tingbogen kan du kun se den tinglyste ejer. I Ejerfortegnelsen kan du til gengæld se den faktiske ejer. Den faktiske ejer er mere opdateret, end Tingbogen da en opdatering i Tingbogen kræver en tinglysning. Og det er faktisk ikke altid et ejerskab bliver tinglyst.

Kommunerne opdaterer, GST kvalitetssikrer
Kolonihaver bliver eksempelvis sjældent tinglyst. Her er det ofte den nye ejer, der henvender sig til kommunen med oplysning om ejerskabet.

Det er nemlig kommunerne, der er registerførere på Ejerfortegnelsen, mens Geodatastyrelsen står for drift og support, samtidig med at Geodatastyrelsen er ansvarlige for at kvalitetssikre data, så det netop er et autoritativt register.

Men Ejerfortegnelsen udstiller faktisk mere, end bare ejerne af en ejendom. For i Ejerfortegnelsen kan du også se, hvem der måtte stå som administrator af en ejendom. Det kan være praktisk, hvis der er tale om et lejlighedskompleks med en række ejerlejligheder; så kan man jo hurtigt finde ud af, hvem der ejer de enkelte lejligheder, men har man brug for at kontakte hele komplekset, kan det være nyttigt at vide, hvem der administrerer ejendommen.

Begynderudfordringer
Al begyndelse er som bekendt svær, og Ejerfortegnelsen er ingen undtagelse. Det tog nemlig lidt tilvænning for brugerne, at der var kommet et nyt identifikationsnummer ind i behandlingen af ejendomme; for hvor kommunerne har deres ejendomsnumre og Tingbogen har sine matrikelnumre, byder Grunddataprogrammet, herunder Ejerfortegnelsen, ind med et BFE-nummer (bestemt fast ejendom).

BFE-nummeret er således den ”nøgle”, der kan skabe sammenhænge mellem registre.

Det er data, der benyttes af mange forskellige aktører, både private og offentlige, der dagligt drager nytte af det.

Fakta

Der er 2.828.788 unikke personer med CPR-nr, som har et gældende ejerskab.

Der findes 95.891 unikke virksomheder med CVR-nr, som har gældende ejerskab.

Der er 15.697 unikke fiktive P/V’er med gældende ejerskab (person eller virksomhed uden dansk CPR eller CVR-nr).

I alt der er 3.629.672 ejerskaber.

Der er 2.619.146 ejendomme med ejerskab.

Den person, der ejer flest ejendomme ejer 463 ejendomme.

Den virksomhed, der ejer mest ejer 3.501 ejendomme (det er Naturstyrelsen).

Den ejendom, der har flest ejere, har 93 forskellige ejere.