GST tildeler kontrakt til Netcompany

08-01-2024

Geodatastyrelsens sagsbehandlingssystem til ejendomsregistrering - SER - er en ældre dame, der hviler på teknologier og løsninger fra omkring årtusindskiftet. IBM har været den primære systemleverandør gennem alle disse år, men et netop afgjort udbud medfører et leverandørskifte, når nuværende drift og vedligeholdskontrakt udløber til sommer.

Det er en fireårig rammekontrakt på i alt 130 mio. Kontrakten betyder pligt til at sikre stabil drift af landets ejendomsregistrering samt mulighed for at videreudvikle ejendomsregistreringssystemerne til gavn og glæde for alle der ejer, handler og i øvrigt arbejder med fast ejendom. Det er i store træk, indholdet i den kontrakt Netcompany er tildelt, efter at styrelsen har evalueret tilbud fra et meget skarpt ansøgerfelt.

Der er tale om en helt ny kontraktform, som baseret på agile arbejdsformer, et nært on-location samarbejde, tværbemandede teams og en gryende DevOps-kultur, der tilsammen skal bringe systemunderstøttelsen af ejendomsregistreringen ind i sin næste fase.

Med tildelingen af kontrakten til Netcompany er vi både sikre på, at ejendomsregistreringssystemerne fortsat understøtter den lovlig og sikre dannelse og registrering af fast ejendom i matriklen, der er en forudsætning for ejendomsretten og hele den moderne samfundsadministration og på, at den fortsatte modernisering af ejendomsregistreringen, er i trygge hænder

 

Ejendomsregistreringssystemet er en ældre dame
Geodatastyrelsens sagsbehandlingssystem til ejendomsregistrering er en ældre dame, der hviler på teknologier og løsninger fra omkring årtusindskiftet. IBM har været den primære systemleverandør gennem alle disse år, men det netop afgjorte udbud medfører et leverandørskifte, når nuværende drift-og vedligeholdskontrakt udløber til sommer.

Udbuddet har været undervejs i mere end et år, og vi har modtaget 5 gode tilbud fra seriøse og kompetente leverandører. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet har vi besluttet at tildele kontrakten for de næste 4 år til Netcompany.

Rent praktisk betyder det, at vinteren og foråret kommer til at stå i transitionens tegn med en massiv vidensoverdragelse til Netcompany. Samtidig skal vi, sammen med både IBM og Netcompany manøvrere den igangværende konvertering af sagsindberetningssystemet MIA, der anvendes af de praktiserende landinspektører, sikkert gennem transitionsfasen.

Netcompany har som en del af deres tilbud formuleret en produktvision for ejendomsregistreringssystemets videre udvikling. Den produktvision skal vi nu udfolde. Det vil ske i en dialog mellem GST’s matrikulær faglige eksperter og sagsbehandlere, alle der anvender ejendomsregistreringssystemerne og de anvendere af matrikulære data, som har holdning og ønsker til dataindhold- og kvalitet.

Det overordnede mål med den nye kontrakt er at bringe ejendomsregistreringssystemerne i en tilstand, hvor det bliver muligt at sætte nye systemforbedringer i drift langt hurtigere og i et langt større omfang, end det hidtil har været muligt. Det kræver modernisering på mange fronter. Både teknologisk og processuelt, men ikke mindst i forhold til måden hvorpå vi opsamler og prioriterer forretningsmæssige ønsker til systemforbedringer.

Det bliver ikke et revolutionerende big-bang-systemskifte, men om en mere evolutionær tilpasning og fornyelse.

Den opgave glæder vi os til at træde ind i – sammen med alle jer, der anvender vores systemer og data.