Europæisk samarbejde om satellitkortlægning

19-01-2024

Geodatastyrelsen og EOMAP vil med fælles indsats kortlægge lavvandede områder i Danmark.

Ved at anvende satellitbaserede dybder vil Geodatastyrelsen og EOMAP samarbejde om at bidrage til det europæiske partnerskab European Marine Observation and Data Network (EMODnet) Bathymetry, og ydermere  integrere satellitbaseret dybdedata med Danmarks Dybdemodel (DDM).

Gennem anvendelsen af banebrydende satellitteknologi vil samarbejdet munde ud i en bedre kortlægning af lavvandede områder, der mangler dybdedata. Det vil også bidrage til en bedre dækning af Danmarks Dybdemodel, som er udviklet af Kontoret for Søkort og Marine Data, der er en del af Geodatastyrelsen.

- Det at afsøge nye måder at kortlægge lavvandsområder, hvor vi kun har meget gamle data, og samtidig øge udnyttelsen af dybdedata for marine interessenter og samfundet generelt, er et helt centrale mål for Geodatastyrelsen. Satellitteknologi viser et stort potentiale i den henseende. Derfor er vi meget glade for at bidrage til dette samarbejde, der både kommer brugerne af dybdemodellen og EMODnet til gode, siger Elizabeth Hagemann, kontorchef for Kontoret for Søkort og Marine Data, Geodatastyrelsen.

- I Danmark er der mange områder med lavt vand, hvor betragtelige områder er blevet kortlagt for mere end 100 år siden. Satellitbaseret dybdedata er bredt godkendt som en effektiv metode til at udfylde huller i data. Sammen med eksisterende dybdedata vil dette samarbejde således kunne være med til at danne en sammenhængende kortlægning af den danske kystlinje og dens hundredvis af øer, udtaler Knut Hartmann, COO i EOMAP.

Som en yderligere fordel for marine interessenter vil projektet også blive indlejret i den europæiske storskala model af EMODnet Bathymetry.

- EMODnet Bathymetry leverer en harmoniseret bathymetrisk overflade for alle europæiske farvande. Vi fremmer nye ideer og koncepter, som har til formål at give bedre kortlægning af vores farvande. Derfor sætter vi stor pris på dette samarbejde og tror på, at den danske kortlægning – integreret i den næste EMODnet Bathymetry-udgivelse – vil bidrage til at forbedre nøjagtigheden af vores produkt og vil opfylde vores brugeres forventninger, forklarer Thierry, Schmitt, koordinator EMODnet Bathymetry.

Om EMODnet Bathymetry

EMODnet Bathymetry leverer en service til visning og download af den bedst tilgængelige harmoniserede digitale terrænmodel (DTM) for de europæiske havområder sammen med en række andre batymetriske data, produkter og tjenester. For mere information, se deres hjemmeside.

Om EOMAP

EOMAP, etableret i 2006, er en jordobservations- og softwareløsningsvirksomhed. Med sit hovedkvarter i München og globale tilhørsforhold leverer EOMAP data, software og intelligens 'drevet af rummet' til industri, regeringer og den akademiske verden. EOMAP har modtaget forskellige priser for teknologisk ekspertise og bliver ved med at samarbejde i europæiske innovationsprojekter. Holdets overordnede mål er fortsat at støtte bæredygtig forvaltning af verdens nøgleressource: vand.