Gridningsprojekt er forberedelse til fremtidens digitale søkort

22-04-2024

Den maritime verden står over for store forandringer med moderne teknologisk udvikling, og en stigning i kompleksiteten af hydrografiske data. Geodatastyrelsen er med i denne digitale udvikling, som omfatter alt fra detaljerede bathymetriske oplysninger til komplekse geospatiale data med fokus på den kommende S-100 standard og muligheder for fremtidig e-navigation. Som et skridt i denne teknologiske udvikling går Geodatastyrelsen nu i gang med et gridningsprojekt af de danske farvande.

Illustrerer eksempel på tidligere farvandsopdelte inddeling af søkortsceller (rød markering) og nyt grid i rektangulere inddelinger (sort markering).

Baggrund og formål med Gridningsprojektet
Udstrækningen og rammerne for de nuværende elektroniske søkort (ENC-celler) tager udgangspunkt i de gamle papirsøkortrammer, hvilket gør cellerne uregelmæssige i størrelse og form. Gridningsprojektet, som starter i juni, sigter mod at definere og implementere et velstruktureret grid, hvilket vil gøre det lettere at sammenstille data globalt og sikre en mere ensartet datahåndtering.

Et stigende behov for moderne og bedre databehandling
Ved at bruge et regelmæssigt grid bliver det nemmere at sikre konsistens i de data, som skal vises i navigatørens ECDIS (Elektroniske navigationssystem). Med implementering af S-100 standarden fra 2026, vil navigatøren få adgang til en række datakilder med forskellige S-100 data. Et regelmæssigt grid vil lette integrationen af disse datakilder, og bidrage til en effektivisering af søkortproduktionen. 

Brugeroplevelsen fra før til nu
Da ændringerne primært er bagvedliggende, vil brugerne ikke opleve markante forskelle i deres kortprodukter. Den væsentligste forskel vil være navngivningen, størrelsen og inddelingen af cellerne, hvilket brugerne skal være opmærksomme på ved planlægning af sejlads i danske farvande. Brugere der har købt adgang til nuværende celler vil automatisk få adgang til celler i samme dækningsområde i det nye grid.

Følg projektets opdateringer på www.gst.dk
Gridningsprojektet skydes i gang i juni 2024, her vil der samtidig offentliggøres en side på www.gst.dk, hvor løbende information og opdateringer vil være tilgængelige. På hjemmesiden vil brugere dermed kunne følge processen, hvornår ændringer implementeres og få et overblik over projektets fremgang.
Hvis du skulle stå med yderligere spørgsmål eller har brug for information står Geodatastyrelsens medarbejdere klar til at hjælpe ved henvendelser på mail til Søkort og Marine Data.

Hvad er S-100?

Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) har udarbejdet S-100 Universal Hydrographic Data Model. S-100 er et internationalt rammeværk, der beskriver standarder og specifikationer for en række data og produkter på det maritime område. I efteråret 2022 blev S-100 godkendt som standard for elektroniske navigationssystemer (ECDIS) af FN’s søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Dette sætter for alvor skub i den praktiske implementering af S-100, og øger forventningen fra det maritime erhverv om, at data skal leveres i de nye standarder i den nærmeste fremtid. S-100 muliggør en mere integreret og effektiv brug af maritime data, både til navigation og til anden brug.

Geodatastyrelsen er derfor i gang med en omfattende transformation og udvikling af produktionsprocesser og data for at kunne levere de nye S-100 datasæt i de danske og grønlandske farvande. Geodataatyrelsen er derudover ansvarlig for den danske implementering af S-100 standarden og deltager også aktivt i en række internationale arbejdsgrupper i IHO-regi.

 
Infografik af S-100 World by Fisheries and Oceans Canada (DFO). Kilde: DFO

Kontakt

Mikkel Brix Mørk
Stilling:Presseansvarlig
Telefon:72545338
Mobil:21997062