Geodatastyrelsens søkortkontor præsenterer årets nationale rapport

12-04-2024

Hvert år udarbejder søkortkontoret i Geodatastyrelsen en national rapport til IHO’s regionale kommissioner. Rapporten giver et overblik over de vigtigste maritime aktiviteter og tiltag i danske og grønlandske farvande. Du kan læse rapporten her.

I denne uge, mødtes medlemmerne af Nordic Hydrographic Commision (NHC) i Malmø i Sverige til det årlige møde. Her blev de nationale søkortkontorers årsrapporter præsenteret, og hvert medlemsland skitserede de aktiviteter og nye tiltag de har haft på det maritime område.

Som nationalt søkortkontor fik Geodatastyrelsen, med input fra vores kollegaer fra det færøske hydrografiske kontor, derfor naturligvis også fornøjelsen af at præsentere den nationale rapport med en gennemgang af de hydrografiske aktiviteter og tiltag i danske og grønlandske farvande. Du kan læse rapporten herUdover gennemgangen af rapporterne blev der blandt andet drøftet implementering af den nye S-100-datamodel til digital navigation, input til IHOs næste strategiske plan og andre strategiske overvejelser, som de fem nordiske lande - Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island - har tilfælles på tværs af grænserne.

Hvad er NHC?
The Nordic Hydrographic Commision (NHC) er en regional kommission under den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO). Kommissionen mødes årligt og består af de nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Kommissionen leverer input til det generelle arbejde i IHO og på tværs af de nordiske lande. NHC er den ældste regionale kommission under IHO og samarbejdet mellem de fem nordiske lande bidrager med værdifuld erfaringsudveksling.