Geodatastyrelsen har inviteret til seminar om Ejerfortegnelsen

19-09-2023

Igen i år har Geodatastyrelsen inviteret til seminarer for kommunale medarbejdere, der dagligt arbejder med opdatering og vedligehold af Ejerfortegnelsen.

På seminarerne vil Geodatastyrelsen orientere om de opdateringer og forbedringer af systemet, der er sket siden sidste års seminarer, men der vil også være oplæg om anvendelsen af Ejerfortegnelsens data og om overgangen fra ESR til Ejerfortegnelsen. Herudover vil der blive rig lejlighed til at udveksle erfaringer om håndtering af de problemstillinger og udfordringer brugerne støder på i det daglige arbejde. Geodatastyrelsens mål med seminarerne er nemlig ikke kun at informere om nye tiltag og om de generelle udfordringer, der knytter sig til Ejerfortegnelsen og driften af systemet. Målet er også at danne grundlaget for netværksdannelser og dialog om systemet og mulige forbedringer heraf.

I denne og den kommende uge afholdes i alt seks seminarer: Tre i København, to i Kolding og ét i Aalborg. Interessen for at deltage i seminarerne har været stor og 94 af landets 98 kommuner deltager med hver 1-2 medarbejdere.

Ejerfortegnelsen er et grunddataregister, der ejes og drives af Geodatastyrelsen. Styrelsen ejer og driver herudover grunddataregistrene Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).

Du kan læse mere om Ejerfortegnelsen på Geodatastyrelsens hjemmeside.