Geodatastyrelsen repræsenterer Danmark

03-05-2023

Det danske hydrografiske kontor, Søkortkontoret, som er en del af Geodatastyrelsen, repræsenterer Danmark ved den igangværende IHO-forsamling.

IHO (International Hydrographic Organization) blev etableret i 1921, og organisationen har til formål at fremme samarbejdet mellem medlemslandene i udviklingen af hydrografi og nautisk kortlægning. IHO er også ansvarlig for at fastsætte internationale standarder for søkort og giver retningslinjer for at maksimere brugen af hydrografiske data

Forsamlingen, der finder sted fra den 1. til 5. maj i Monaco, samler repræsentanter fra de 98 medlemslande og observerende organisationer. IHO-forsamlingen afholdes hvert tredje år og er organisationens primære beslutningsorgan. Det fungerer som en platform for medlemsstaterne til at diskutere hydrografi og nautiske kort og fastlægge organisationens retning. Forsamlingen er også ansvarlig for at godkende organisationens arbejdsprogram og budget.

Geodatastyrelsen er meget stolte over at meddele, at vores direktør, Pia Dahl Højgaard, er blevet valgt til at lede forsamlingen som den første kvinde nogensinde. Dette er en stor ære for både Pia Dahl Højgaard, GST og Danmark. Som forkvinde for IHO-forsamlingen vil Pia Dahl Højgaard spille en afgørende rolle i at guide diskussionerne og sikre, at forsamlingen kører problemfrit.

Søkortkontoret er en af de førende hydrografiske kontorer i verden og er ansvarlig for at indsamle, behandle og distribuere hydrografiske data og nautiske kort for danske og grønlandske farvande. GST spiller dermed en afgørende rolle vedr. sikkerhed på søs, beskyttelse af det marine miljø og støtte til den blå økonomi.