Matrikulære gebyrer forhøjes pr. 1. juli

08-06-2023

Det har vist sig nødvendigt at forhøje de matrikulære gebyrer med 47%. Med virkning fra 1. juli 2023 stiger gebyret for registrering af en udstykning således fra nuværende 3540 kr. til 5200 kr.

Registrering af matrikulære forandringer er gebyrfinancieret. Det betyder, at omkostninger forbundet med matrikulær registrering skal dækkes af gebyrindtægter.

Når Geodatastyrelsen registrerer udstykninger, matrikuleringer, arealoverførsler eller sammenlægninger opkræves et gebyr, der skal dække omkostningerne til lønninger for de medarbejdere, der arbejder med registreringer samt, ikke mindst, til drift- og udvikling af ejendomsregistreringssystemerne. Gebyrindtægterne er således konjunkturafhængige. Når der er stor aktivitet på ejendomsmarkedet er der store gebyrindtægter og en potentiel mulighed for at nedsætte gebyret, mens vigende aktivitet modsat betyder risiko for, at der opstår behov for at forhøje gebyrerne.

Ifølge Finansministeriets budgetvejledning om fastsættelse af gebyrtakster, skal væsentlige ubalancer mellem indtægter og omkostninger på det enkelte område, tilstræbes udlignet over en periode på maksimalt fire år fra og med det år, hvor ubalancen opstår.

Afmatning i ejendomsmarkedet
De seneste år har Geodatastyrelsen registreret rekordmange nye ejendomme, men kan nu konstatere et ikke ubetydeligt fald i antallet af nye ejendomme. På grund af den generelle konjunkturudvikling og afmatning på ejendomsmarkedet forventes det, at nedgangen i antallet af nye ejendomme fortsætter. Det betyder en tilsvarende nedgang i gebyrindtægterne. Dette samt øgede omkostninger til drift og udvikling af ejendomsregistreringssystemerne gør det nødvendigt at forhøje de matrikulære gebyrer.

De øgede udgifter til drift og vedligehold skyldes navnlig teknisk gæld i de ældste dele af ejendomsregistreringssystemet, der er udviklede i perioden 2005-2007.

Da Ejendomsregistreringssystemet blev taget i drift i 2008 var et kvantespring, der lettede og smidiggjorde den matrikulære registrering. De nu planlagte vedligeholdelsesarbejder af it-systemerne sker for fortsat at kunne opretholde den smidige og sikre ejendomsregistrering, og dermed et sikkert og troværdigt grundlag for handel, belåning og administration af fast ejendom.

Se de fremtidige gebyrsatser for de matrikulære forandringstyper på vores hjemmeside