Grønlandsk ministerbesøg i Aalborg

29-06-2023

Den grønlandske minister (naalakkersuisoq) for Boliger og Infrastruktur, Erik Jensen, besøgte tirsdag Geodatastyrelsen for blandt andet at se og høre om nogle af de tekniske muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med den grønlandske søkortproduktion.

Under sit besøg fik Erik Jensen demonstreret udvalgte processer i den grønlandske søkortproduktion. Eksempelvis hvordan Geodatastyrelsen håndterer dybdedata, kortlægger kystlinje og skær, automatiserer dybdekurver og producerer søkort og hvordan de nyproducerede elektroniske søkort bliver testet i en søkortplotter (ECDIS – Electronic Chart Display and Information System), inden de sendes ud til brugerne.

- Vi er glade for at kunne vise, hvad det er for en stor og vigtig opgave, vi løser for de grønlandske farvande, og hvordan vi løser den, udtaler Pia Dahl Højgaard, direktør i Geodatastyrelsen.

Geodatastyrelsen har siden 2009 haft en samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre om at modernisere og opdatere søkort i det sydvestlige Grønland (Kap Farvel-Upernavik), så de egner sig til moderne navigation. Til trods for udfordringer med at opretholde produktionen af søkort i 2016-2017 på grund af udflytningen fra København til Nørresundby, er der udarbejdet 50 af de i alt 73 søkort, som aftalen omfatter. De resterende 23 søkort skal senest være klar ved udgangen af 2026.

Der blev også gjort status over den nuværende søkortproduktion, drøftet finansieringsbehov for den fremtidige produktion efter 2026, ligesom der blev givet en status på det nye projekt ”Skærkortlægning med satellit i Grønland”, som Geodatastyrelsen har fået bevilling på Finansloven til at gennemføre i 2023-2024.

Godt og velfungerende arbejde
Naalakkersuisoq Erik Jensen gav under mødet udtryk for tilfredshed med fremdriften i søkortproduktionen og den sikkerhed det giver i forbindelse med sejlads og udvikling af det maritime erhverv.

- Jeg ser frem til de kommende drøftelser og hvilke områder og hvilket detaljeringsgrad, vi skal arbejde i retning af med fremtidens søkort, udtaler Erik Jensen.