Stor stigning i antallet af nye ejerlejligheder

24-01-2023

I 2022 har Geodatastyrelsen registreret 19.194 nye ejerlejligheder. Det er de største antal i mere end 40 år.

Stigende renter, inflation og faldende boligpriser har ikke sat en stopper for lysten til at oprette nye ejerlejligheder. Næsten tværtimod. I 2022 har Geodatastyrelsen registreret 19.194 nye ejerlejligheder. Det er en stigning på mere end 50 % i forhold til 2021 og det største antal siden 1977.


Oversigt over antallet af nye ejerlejligheder pr. år siden 1966, hvor det blev muligt at oprette ejerlejligheder.

Det store antal nye ejerlejligheder kan dog ikke oversættes til stor optimisme på ejendomsområdet. Registreringen af ejerlejligheder i matriklen er det sidste skridt i en ofte lang planlægnings- og byggeproces, og de registrerede ejerlejligheder er ikke nødvendigvis afhændet. 

Hvor ligger de nye ejerlejligheder
Som det har været tilfældet de seneste år tegner Region Hovedstaden og Region Midtjylland sig for den altovervejende del, nemlig i alt cirka 80 % af de nye ejerlejligheder, og der igen i år især i Københavns og Aarhus Kommuner vi finder dem. Således ligger omtrent en femtedel af samtlige nye ejerlejligheder i 2022 i Københavns Kommune, mens 18 % ligger i Aarhus Kommune. 


Sådan fordeler de nye ejerlejligheder sig geografisk

Ejerlejlighederne bliver mindre
Den gennemsnitlige størrelse af en ejerlejlighed er faldende. Ejerlejligheder er ikke kun boliger. Kontorer, butikker og anden erhvervsvirksomhed opdeles også i ejerlejligheder. Geodatastyrelsen registrerer ikke ejerlejlighedernes anvendelse, og har derfor ikke mulighed for at afgøre om faldet eksempelvis skyldes at vi generelt bor på mindre plads, eller om andelen af meget store ejerlejligheder til erhvervsmæssige formål, som for eksempel parkeringskældre er faldende. Hos Geodatastyrelsen kan vi bare konstatere, at ejerlejlighederne bliver mindre. 

Samtidig ses en stigning i andelen af mindre ejerlejligheder. I 2011 var den gennemsnitlige størrelse af en ejerlejlighed 323 m2 på landsplan, mens den i 2022 var på kun 107 m2. Billedet er det samme i alle landets fem regioner, men tydeligst i hovedstadsregionen, hvor gennemsnitsarealet er fra fra 452 m2 i 2011 til 100 m2 i 2022.


Udviklingen i ejerlejlighedernes gennemsnitlige størrelse

I sammen  periode kan konstateres, at andelen af ejerlejligheder, der er mindre end 50 hhv. 100 m2 er steget betydeligt. I 2011 var 10 % af samtlige nye ejerlejligheder mindre end 50 m2. I 2022 var andelen steget til 30 %. For ejerlejligheder, der er mellem 50 og 100 m2 ses en tilsvarende udvikling, idet andelen her er steget fra 45 % i 2011 til 57 % i 2022.Udviklingen i ejerlejligheders størrelse i forhold til det totale antal nye ejerlejligheder

 

 

Vidste du, at ...

  • ejerlejligheder er reguleret i Lov om ejerlejligheder?
  • i 1966 blev den første ejerlejlighedslov vedtaget og siden da har det været muligt at opdele visse bygninger i ejerlejligheder?
  • at en bygning først kan opdeles i ejerlejligheder, når de enkelte ejerlejligheder fremstår som "lukkede rum"?
  • indtil februar 2019 blev ejerlejligheder kun registreret i tingbogen?
  • siden februar 2019 er ejerlejligheder, i lighed med anden fast ejendom, registreret i matriklen?
  • du kan se, hvilke ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder på Matrikelkortet?
  • den største ejerlejlighedsejendom, som blev opdelt i 2022 indeholder 639 ejerlejligheder og ligger i Lyngby. Alle ejerlejlighederne er boliger, og den altovervejende del af dem er mindre end 50 m2?
  • en af de største ejerlejligheder, som findes i Danmark, er en parkeringskælder i Fields med et areal på 98.000 m2 svarende til mere end 120 håndboldbaner?