Aalborg er i den internationale elite

20-02-2023

Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) har valgt Aalborg som værtsby til deres næste arbejdsgruppemøde.

(C) IHO

Repræsentanter fra 25 forskellige nationer har sat hinanden stævne i Aalborg, når Worldwide Electronic Navigational Chart Database Working Group (WENDWG) holder møde den 21.-23. februar.

Bag den kryptiske forkortelse og det knudrede navn gemmer sig en uhyre vigtig arbejdsgruppe, der årligt mødes og er med til at sikre, at officielle elektroniske søkort (ENC) er tilgængelige for søfarende i hele verden. I de seneste år har arbejdsgruppens fokus været udvikling og implementering af en ny standard for elektroniske søkort, som træder i kraft i 2026.

Nørresundby-kontor har vigtig rolle
Med cirka 65.000 årlige passager i danske farvande er Danmark blandt de største søfartsnationer. Derfor er søkort en vigtig del af den danske og internationale infrastruktur. Heldigvis er vi i Danmark ret gode til det med søkort, og det danske søkortkontor er faktisk et af verdens ældste.

Det Danske Søkortkontor har rødder, der går 250 år tilbage. Og det ligger i Nørresundby med frit udsyn over Limfjorden. I dag hedder det Geodatastyrelsen og er den danske myndighed for søkortproduktion og søopmåling. Altså bliver alle danske og grønlandske søkort lavet på kontoret i Nørresundby. Så når en coaster går igennem Storebælt eller ligger til kaj i Nuuk, er det kort, de sejler efter, lavet i Nørresundby.

Det er blandt andet på grund af Geodatastyrelsens store erfaring med at producere søkort og ikke mindst at undersøge anvendelsen af nye teknologier, som eksempelvis satellitdata, at Geodatastyrelsen har budt sig til som vært for årets arbejdsgruppemøde.

Lang proces at lave søkort
Det er en lang proces at lave et søkort, og mange vidt forskellige faggrupper er involveret i processen, der starter med det årlige søopmålingsdirektiv, der lægger rammen for, hvilke områder, der skal opmåles. Derefter sejler Forsvarets søopmålere på togt i Danmark og Grønland og indsamler dybdedata, der afleveres til Geodatastyrelsen, som efterbehandler alle de modtagne data, inden de kan omsættes til de søkort, skibene navigerer efter.

IHO binder det hele sammen
IHO er en mellemstatslig organisation, der arbejder på at sikre at alle verdens have, søer og andre besejlede farvande bliver opmålt og kortlagt. IHO blev grundlagt i 1921 og har siden arbejdet på at koordinere det arbejde, der udføres af 98 af verdens hydrografiske kontorer, herunder Geodatastyrelsen.

- IHO WENDWG er meget glade for at kunne indkalde til sit 13. møde, denne gang i Aalborg. Arbejdsgruppen har for nyligt udvidet sit ansvar til at inkludere alle IHO-produkter og -tjenester, som bliver understøttet af den næste generation af standarder, IHO S-100. To af mødets vigtigste mål er at fastlægge retningslinjer for koordineringen af elektroniske søkort, og vurdere de globale fremskridt med S-100-standard, som skal gøre navigationen i alle farvande endnu mere sikker, fortæller John Nyberg, formand for arbejdsgruppen.

Kontakt

Hendrik Justus Stang
Område:Søkortkontoret

Kontakt

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen
Telefon:21997062