Kystnære områder i Grønland skal kortlægges fra satellitter

15-12-2023

Geodatastyrelsen har kastet sig ud i et ambitiøst projekt om at kortlægge lavvandede, kystnære områder i Grønland via satellitter.

Den gradvise tilbagetrækning af arktisk havis har ført til en stigning i skibsfarten i de delvist isdækkede farvande og passager omkring Grønland. Det betyder, at der lurer potentielle og ukendte farer langs kysterne, som udgør betragtelige udfordringer for sejlads nær kysten.

Små testområder med stort potentiale
Den grønlandske kyst er som bekendt meget lang, så det er et enormt projekt at opmåle alle kystnære områder i Grønland. Derfor vil Geodatastyrelsen i tæt samarbejde med Selvstyret udvælge områder til et pilotprojekt, som skal kortlægge kystnære områder ud fra satellitdata.

Selvom det dermed kun er en ganske lille del af de grønlandske farvande nær kysterne, der vil blive kortlagt i projektet, vil det alligevel bidrage med stor værdi for såvel Geodatastyrelsen som Selvstyret.

Hurtigt og omkostningseffektivt
Ved at anvende satellitteknologi er det nu muligt at foretage en kortlægning af de grønlandske kystnære områder på en måde, der ikke må sammenlignes med traditionel søopmåling, men er en hurtig og omkostningseffektiv måde at indsamle essentielle data for kystnære områder.

Det primære formål med projektet er at kortlægge kystlinjer, tidevandszoner og højrisikoområder i udvalgte pilotområder i Grønland. Projektperioden vil løbe indtil sommeren 2025. Det forventes ikke, at data kan blive klargjort til at indgå i fremstillingen af officielle søkort i projektperioden, men data vil være tilgængelig for alle til brug for bl.a. planlægning.

Geodatastyrelsen har brug for hjælp til at finde den bedste metode til kortlægning ved hjælp af satellitdata og søger efter en ekstern partner, som kan hjælpe med at udvikle metode og stå for kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Udbudsmaterialet er klar og kan findes på udbudsportalen.