Ny løsning til Ejendomsregistrering på vej

13-09-2022

Geodatastyrelsen har taget det første skridt hen imod et nyt ejendomsregistreringssystem.

I løbet af de kommende år skal det nuværende system fornyes. Målet er, at det nye system bliver bedre til at understøtte og kvalificere sagsudarbejdelsen og -behandlingen og til at understøtte mulighederne for forretningsudvikling. Systemet skal bygge på en moderne og fremtidssikret teknologi.

I første omgang genudbydes den kontrakt, Geodatastyrelsen har på drift og vedligehold af det nuværende system. På den måde sikres en stabil drift og nødvendige tilpasninger af det nuværende system samtidig med, at et nyt bygges op.

I slutningen af august 2022 gennemførte Geodatastyrelsen en markedsdialog, hvor IT-leverandører havde mulighed for at høre mere om genudbudsprocessen. Herudover gav Geodatastyrelsen interesserede virksomhederne mulighed for at komme med input til seks udvalgte dialogemner.

Ti virksomheder deltog i det første informationsmøde, og seks virksomheder deltog efterfølgende i individuelle møder med Geodatastyrelsen om de seks dialogemner. Geodatastyrelsen glæder sig over den store interesse for både informationsmødet og dialogmøderne og vil nu tage stilling til, hvordan de input dialogen har givet, skal indgå i udbudsmaterialet.

Læs mere om processen, de afholdte møder og de udvalgte dialogemner her

Geodatastyrelsen forventer at annoncere genudbuddet af drift og vedligehold på det nuværende system omkring årsskiftet 2022/2023.