Nyt undervands kotepunkt ved Frederikshavn

01-03-2022

Forsvaret har etableret et undervands kotepunkt ved Frederikshavn. Det stilles nu til rådighed for civile brugere.

Foto: Pixabay

Det har i flere år været muligt at kalibrere sit ekkolodsudstyr ved et undervands kotepunkt i Øresund. Nu har Forsvaret, i samarbejde med Geodatastyrelsen, etableret et tilsvarende kotepunkt i Kattegat øst for Frederikshavn. Dette har hidtil kun været anvendt af Forsvarets egne skibe, men nu bliver det muligt for civile brugere, at kalibrere søopmålingsudstyr ved Frederikshavn.

Fast punkt at måle fra
Kotepunktet er en platform, formet som en ligesidet trekant, udført i rustfrit materiale. Platformen hviler på tre pæle, der er forankret i undergrunden. Ved Frederikshavn er pælene eksempelvis hamret ned i blåleret i havbunden så platformen er meget stabil. Platformen er efterfølgende sænket ned på havbunden og nivelleret med vaterpas, således at den er helt plan. Platformens nøjagtige position og højde blev efterfølgende bestemt af Geodatastyrelsen, ved hjælp af GPS.

På den måde er der et helt fast punkt at måle fra, og når man ved, punktet ved Frederikshavn ligger på ti meters dybde og punktet i Øresund ligger på syv meter vand, kan man kalibrere sit udstyr på den måde.

Vis hensyn

Selvom kotepunktet nu er åbent for civile brugere i området ved Frederikshavn, er området afmærket i søkortet som ”spoil ground”. Det frarådes således, at fiske med trawl og ankre i det afmærkede område.

Screendump fra sonar
Sådan ser kotepunktet i Øresund ud, når det bliver fanget på sonaren.

Kotepunkt Kattegat:

Kotepunktet ved Frederikshavn befinder sig ca. 1400 meter vest for ODAS bøje.

Det er en ligesidet trekant med en sidelængde på tre meter. 

Koten er -10,2103 meter, Ref. DVR90.

Koordinater på centrum af trekanten:

Geografisk/EUREF89:
57° 23' 30,05211" N
10° 35' 44,78695" Ø

UTM32/EUREF89:
636112,6623 N
595913,9906 Ø

 

 

Kotepunkt Øresund:

Kotepunktet i Øresund findes ca. 1000 meter SSV for Peberholms vestlige ende.

Sidelængden på denne ligesidede trekant er 2,9 meter.

Koten er -7,854 meter, Ref. DVR90

Koordinater på centrum af trekanten:

Geografisk/EUREF89:
55° 36' 16,19225" N
12° 42' 10,12686" Ø

UTM32/EUREF89:
6168341,134 N
734279,685 Ø

 

 

Kotepunkt inden afrensning

Renset og kontrolleret kotepunkt

Kontakt:

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen
Telefon:+457254 5338
Mobil:+452199 7062