Geodatastyrelsen og Sternula udvikler en Trusted Crowdsourced Bathymetry-løsning til navigationssikkerhed

25-05-2022

Sternula og Geodatastyrelsen har underskrevet en aftale om fælles udvikling af en løsning, der muliggør skalerbar Trusted Crowdsourced Bathymetry (TCSB) for at forbedre navigationssikkerheden ved brug af den nye AIS 2.0-teknologi, som Sternula tilbyder. En stor del af havbunden er ikke, eller kun sparsomt kortlagt ved hjælp af gamle metoder. For at minimere dette hul ønsker Geodatastyrelsen at udnytte værdifulde marine data søkortdata fra allerede installerede ekkolod ombord på skibe. Den nye AIS 2.0-teknologi, som Sternula tilbyder via satellit, er en ideel tilslutningsmulighed for en TCSB-løsning, hvor omkostningerne pr. skibsinstallation skal holdes så lav som muligt.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for produktionen af søkort i Danmark og Grønland der muliggør sikker sejlads og offentlig forvaltning på havet. Denne rolle er forbundet med udfordringer så som store kystzoner og en meget dynamisk foranderlig havbund (eksempelvis i de indre danske farvande). Derfor har Geodatastyrelsen undersøgt muligheden for yderligere datakilder som supplement til hydrografiske opmålinger. I 2020 samarbejdede Geodatastyrelsen med det canadiske hydrografiske kontor (Canadian Hydrographic Service) om at lave en hvidbog, der skitserer tilblivelsen af en moderne infrastruktur, der kan håndtere store mængder TCSB-data. I hvidbogen bliver TCSB identificeret som et koncept, der er ved at være så veludviklet, at det kan spille en afgørende rolle i at bevare navigationssikkerheden til søs. Særligt i udfordrende områder, der er svære at opmåle, som Arktis. Mange kommercielle skibe, fiskefartøjer og flådefartøjer er udstyret med et ekkolod. De data, der genereres af sådanne ekkolod bruges typisk kun af skibsbesætningen til at undgå grundstødninger, men for kortlægningsmyndigheden kan dataene udnyttes til kontinuerlig indsamling og automatiseret processering af datastrømmen fra et netværk af udvalgte partnere (the ”trusted crowd”) til brug i søkort og andre nautiske publikationer.

Det nye samarbejde med Sternula vil udvikle en omkostningsmæssigt overkommelig skibsenhed ved navn Gavian, som inkluderer flere tilslutningsmuligheder, der kan implementeres i mange skibe. Kerneteknologien, der skal bruges til at sikre global dækning, er AIS 2.0, som også er kendt som VDES. AIS er en eksisterende maritim standard til fartøjssporing. Den nye AIS 2.0 / VDES-teknologi giver mulighed for flere dataoverførselsmuligheder via den indbyggede AIS-enhed. Da AIS desuden er obligatorisk for skibe af en vis størrelse, vil det snart være tilgængeligt på de fleste skibe.

- Vi er meget glade for at påbegynde samarbejdet med Geodatastyrelsen og Crowdsourced Bathymetry. Det er en typisk digital service, der passer rigtig godt til vores AIS 2.0-netværk. Den lave omkostning pr. skib er afgørende for, at styrelsen kan få installeret mange enheder. Konceptet der er brugt her i projektet er baseret på VDES Living Lab-projektet, som vi lige har afsluttet. Vi er meget glade for, at innovationen fra det projekt kan konverteres til kommercielle applikationer med begrænsede omkostninger, siger Lars Moltsen, administrerende direktør i Sternula.

- I Geodatastyrelsen sigter vi efter at udnytte ny teknologi for at gøre tingene smartere. Sternula tilbyder en ny løsning til martitime tilslutningsmuligheder, som giver os mulighed for at levere en enkel og effektiv løsning, der kan udtrække dybdedata fra et netværk af skibe på samme tid. Gavian-projektet vil udvikle en Trusted Crowdsourced Bathymetry-platform, som vi vil bruge til at forbedre vores søkort i mange forskellige områder, fastslår Niels Tvilling Larsen, kontorchef, Søkortkontoret i Geodatastyrelsen.

Om Sternula

Sternula er Danmarks første kommercielle satellitoperatør. Sternula tilbyder global VDE-SAT-tilslutninger til maritime myndigheder og industrier ved hjælp af deres egen flåde af avancerede mikrosatellitter i Low-Earth-Orbit (LEO), som bliver operationel fra 2022.

Sternula er stolte af at muliggøre sikkerhed til søs og hjælpe rederier og reducere forureningen. Sternula tager en aktiv rolle sammen med globale maritime interessenter for at standardisere VDES under IALA, IMO og ITU.

 

Kontakt:

Lars Moltsen
Stilling:Administrerende direktør
Område:Sternula

Kontakt:

Niels Tvilling Larsen
Stilling:Kontorchef
Område:Søkortkontoret
Telefon:+45 2374 7643