Hvad står der egentlig i dit søkort?

28-06-2022

Der er mange forkortelser, begreber og symboler i et papirsøkort. Hvis du ikke ved, hvad de betyder, er der hjælp at hente i den reviderede udgave af Kort 1 (INT 1).

Et udsnit fra Kort 1, der viser flydende sømærker. (Foto: Geodatastyrelsen)

Ludvig Holberg havde ret, da han i 1720’erne i komedien ”Den politiske kandestøber” skrev det efterfølgende så berømte citat


”et er et søkort at forstå, et andet et skib at føre”.

For det er faktisk ikke nødvendigvis så lige til at forstå et søkort.

Et papirsøkort indeholder et væld af oplysninger om eksempelvis havne, strøm, skær, fyr og sømærker. Da der er begrænset plads på et papirsøkort, og alle oplysninger naturligvis skal med, er der ikke levnet plads til en signaturforklaring på hvert enkelt kort.

Samlet signaturforklaring
Heldigvis er der hjælp at hente i Geodatastyrelsens reviderede publikation Kort 1 (INT 1), som er en samlet signaturforklaring, til alle de symboler der findes i søkortene over de danske-, færøske- og grønlandske farvande. Alle symbolerne og forkortelserne er forankret i IHO’s (den Internationale Hydrografiske Organisation) specifikationer.

Det vil sige, at et hvert søkort, uagtet dets nationale ophav, kan afkodes ved hjælp af Kort 1 (INT 1), såfremt det er produceret efter den samme internationale standard.

Så hvis du sejler i brasilianske, svenske eller kroatiske farvande og undrer dig over, hvad det betyder, når kystlinjen er sort, kan du slå det op i Kort 1 (INT 1) og se, at det betyder kystlinjen er opmålt. På samme måde kan du slå det op, hvis du er blevet i tvivl om, hvad forskellen på en kursiv og ikke kursiv dybdeangivelse er. I Kort 1 vil du kunne se, at en kursiv dybdeangivelse er et lodskud på sand position, mens en ikke-kursiv dybdeangivelse er en tvivlsom dybdeangivelse, eller en dybde taget fra små-skala-kilder.

Nationale afvigelser
Du vil også kunne støde på symboler, som du ikke er vant til at se, i de søkort du navigerer efter. I publikationen er der eksempelvis afbilledet varder, som kun bruges i Grønland, ligesom du kan finde symboler og forklaringer til gletsjere og palmer. Syn du med garanti ikke ser på turen gennem Lillebælt.

På gaden nu
Den trykte version er på gaden nu, og kan købes der, hvor du køber dine søkort. Du kan også downloade den i en digital udgave på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Det er et produkt, der har været efterspurgt, og fremover er det målet, at en opdateret udgave af Kort 1 skal udgives med to-tre års mellemrum.