Information om overgangen fra Kortforsyningen til Datafordeleren.

24-11-2021

Paralleldriftsperioden for matrikulært fildownload på Kortforsyningen forlænges til den 1. juli 2022.


Som nævnt i orienteringsskrivelserne af 22. marts og 22 juni 2021 har der været udfordringer i udviklingen af det matrikulære fildownload på Datafordeleren. GST og SDFE har derfor undersøgt, om problemerne kunne løses ved at udstille i GeoPackage-format. Udviklingen af fildownload som prædefinerede GeoPackage-udtræk er tæt på at være i mål, og GST har modtaget den endelige leverance til test. Når leverancen er godkendt vil det være muligt af foretage landsdækkende udtræk eller udtræk på kommuneniveau i GeoPackage-format på Datafordeleren.

Herefter vil prædefinerede udtræk i GML-format blive udviklet. Vi forventer, at udviklingen i GML vil gå hurtigere end det har været tilfældet med GeoPackage, da leverandøren har arbejdet på udviklingen af dette format tidligere, og da mange af de udfordringer, som vi har set i forbindelse med udviklingen af GeoPackage, nu er afklaret. Udviklingen af brugerdefinerede udtræk er højt prioriteret og GST forventer inden jul at kunne oplyse datoen for forventet implementering.

De matrikulære fildownload vil udelukkende blive tilgængelige i GeoPackage og GML. Dette gælder såvel de prædefinere udtræk (landsdækkende og kommunevis) som de brugerdefinerede udtræk. Hvis fildownload ønskes anvendt i andre formater, findes der konverteringsværktøjer eller plugin-løsninger, som vil kunne anvendes hertil.

For at sikre en smidig overgang til Datafordeleren har GST og SDFE indgået en driftsaftale om forlængelse af paralleldriften af matrikulært fildownload på Kortforsyningen, således den løber indtil 1. juli 2022. GST skal opfordre til, at anvendere af matrikulært fildownload begynder at klargøre sine systemer og får testet op mod GeoPackage-formatet, når den første del er tilgængelig på Datafordeleren, så man er klar til at trække data i dette format, når udstilling af fildownload lukker på Kortforsyningen.

Lukning af WMS og WFS på Kortforsyningen
GST lukkede den 1. oktober 2021 for den matrikulære WMS-tjeneste på Kortforsyningen, og den 1. november blev WFS-tjenesten lukket.

Signaturforklaring på WMS-tjenesten
Der findes lige nu ikke signaturforklaring på WMS-udstillingen på Datafordeleren. Vi ved at en sådan er meget efterspurgt. GST og SDFE derfor igangsat specificeringen af en signaturforklaring i WMS. GST kan pt. ikke oplyse, hvornår signaturforklaringen bliver tilgængelig.

Status på rettelse af fejl i matrikulære data på Datafordeleren
I forbindelse med omlægningen fra Kortforsyningen til Datafordeleren konstaterede GST, at der opstod fejl i nogle data ved overførsel fra Geodatastyrelsens egne systemer til udstillingen på Datafordeleren. De fleste fejl ved denne dataoverførsel og i de overførte data er nu rettet. Der udestår dog fortsat enkelte rettelser, som vi arbejder på at løse.

Spørgsmål
Hvis man har spørgsmål til data på Datafordeleren, findes yderligere oplysninger på datafordeler.dk. Hvis man har spørgsmål til udstillingen på Datafordeleren af teknisk karakter, kan man skrive til Datafordelerens support. Har man spørgsmål til forståelsen af data af, kan man skrive til Geodatastyrelsen gennem GST-support