Ejerfortegnelsen når en milepæl

08-11-2021

En ny funktion giver mulighed for at forbedre datakvaliteten af historiske ejerdata.

Ejerfortegnelsen har netop indført en ny funktion, kaldet ”Rediger historiske ejere 2.0”. Denne funktion giver kommunernes registerførere mulighed for at korrigere data for historiske ejerskaber og ejerskifter.

Via den nye funktion er det nu muligt at ændre i ejerskaber, ejerandele og overtagelsesdatoer for historiske ejerskifter. Det er en funktion, der er nyttig, når der mangler historiske data, eller hvis registerføreren opdager, der er indført datafejl. Så er det nu muligt at ændre dette, og eksempelvis både indføre et manglende ejerskifte eller slette et fejlindsat ejerskifte.

Resultatet heraf vil være forbedrede og ajourførte data, som derved styrker datakvaliteten af historiske ejerdata, som kommer anvendere af Ejerfortegnelsens data til gode.

Om Ejerfortegnelsen

  • Ejerfortegnelsen blev i 2019 som led i Grunddataprogrammet etableret som et nyt autoritativt register over ejere af al fast ejendom i Danmark. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om de personer og virksomheder, som råder over fast ejendom.
  • Ejerfortegnelsen understøtter, at der til et ejendomsejerskab mv. kan tilknyttes en administrator.
  • Endvidere gemmes og udstilles handelsoplysninger fra det digitale tinglysningssystem.
  • Ejerfortegnelsen er afgrænset til registrering af ejere og administratorer knyttet til fast ejendom registreret i Matriklen og deri identificeret med et BFE-nummer