Geodatastyrelsen indtræder i ShippingLab

23-03-2021

ShippingLab, som er Det Blå Danmarks fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation, har fået nyt medlem. Fremover er også Geodatastyrelsen med ved bordet, hvilket begge parter ser frem til.

(foto: Colourbox)

Gennem samspillet i ShippingLab kan Geodatastyrelsen blandt andet få mere indsigt i, hvilke data, ydelser og produkter fra styrelsen, som den maritime branche har behov for, fortæller Pia Dahl Højgaard, som er direktør i Geodatastyrelsen:

- ShippingLab er et netværk, hvor Geodatastyrelsen ved aktiv deltagelse vil kunne få førstehåndsviden om de udviklingstendenser, der er inden for området. Vi ser frem til at bidrage med ekspertviden om det hydrografiske område og marine geodata og om, hvordan disse kan sættes i spil i en helhedsorienteret tilgang til udvikling af fremtidens intelligente løsninger på havet. Samarbejdet giver også parterne mulighed for at låne Geodatastyrelsens dybde- og søkortdata til pilotprojekter og derved være med til at skabe bedst mulige løsninger til gavn for alle, siger Pia Dahl Højgaard.

I ShippingLab arbejder den maritime industri, rederierne og universiteterne i forvejen tæt sammen om at sikre størst mulig konkurrencedygtighed for Det Blå Danmark. Professor Mogens Blanke fra DTU står i spidsen for samarbejdet vedrørende autonomi og ser meget frem samspillet med Geodatastyrelsen:

- Med Geodatastyrelsen som partner i ShippingLab opnår forskerne og virksomheder indsigt i, hvordan de kommende søkortformater, der rummer meget detaljerede dybdedata i udvalgte områder, vil kunne udnyttes til autonom sejlads og til beslutningsstøtte. Et andet emne kunne være indsamling og validering af “crowdsource data”, som vil kunne øge kvalitet af søkortdata ved at bidrage med store mængder dybdedata, der opdateres med korte intervaller, siger Mogens Blanke, som samtidig peger på, at Geodatastyrelsen gennem samarbejdet vil kunne blive inspireret til at udvikle målrettede services.

Geodatastyrelsens indtræden kommer på et godt tidspunkt, mener Kjeld Dittmann, som er bestyrelsesformand i ShippingLab. Jo mere ny teknologi, Danmark udvikler, jo bedre chance har vi for at bevare positionen som en af verdens dygtigste søfartsnationer. Og netop nu er innovationskraft helt afgørende:

- Vi har brug for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder, vidensinstitutioner og de myndigheder, som kan understøtte forskning, innovation og vækst i en for Danmark utrolig vigtig branche. Nogle af de diskussioner, som i ShippingLab opstår mellem højt specialiserede fagpersoner, skaber samtidig nye idéer og nye fælles visioner. Så jeg er rigtig glad for at kunne byde Geodatastyrelsens dygtige medarbejdere velkommen, siger Kjeld Dittmann.

Fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af Maersk Tankers, Logimatic, MAN Energy Solutions, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab er begyndte 1. marts 2019. Tanken er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.

Kontakt

Elizabeth Hagemann
Stilling:Kontorchef
Område:Søkort, Geodatastyrelsen
Telefon:+45 7254 5069

Kontakt

Magnus Gary
Stilling:Projektdirektør
Område:ShippingLab