Danmarks Tekniske Universitet og Geodatastyrelsen indgår fornyet samarbejde

12-03-2021

Et langvarigt samarbejde mellem Geodatastyrelsen og DTU Elektro er blevet yderligere forstærket med en ny samarbejdsaftale.

Geodatastyrelsen og DTU Elektro udbygger deres samarbejde.

Geodatastyrelsen (GST) og Danmarks Tekniske Universitets Institut for Elektroteknologi (DTU Elektro) har igennem en lang periode haft et tæt samarbejde. Et samarbejde, der blandt andet har involveret koordinering, erfaringsudveksling samt jævnlig brug af søkort og andre maritime data.

Fokus på data
Indgåelsen af den nye samarbejdsaftale styrker og formaliserer samarbejdet endnu mere. Der bliver med aftalen rettet fokus mod dataudveksling indenfor maritime standarder i forbindelse med eksempelvis forsøg med autonom navigation og automatisk udkig.

Det er også hensigten, at samarbejdet vil kunne styrke fremtidige forskningsprojekter og kandidatspecialer, da DTU Elektros forskere og studerende nu får fast adgang til at benytte de marine data, som Geodatastyrelsen bruger til søkort.

Samlet set vil samarbejdet bidrage til, at Geodatastyrelsen får en større og bredere viden indenfor de maritime teknologiske områder med relevans for efterspørgslen på ydelser og informationer fra Geodatastyrelsen. Dette vil på sigt være med til at højne kvaliteten af GST’s produkter og dermed sejladssikkerheden.

- Vi er meget glade for den nye samarbejdsaftale med DTU Elektro, og er spændte på om studerende og forskere kan finde endnu uudforskede anvendelsesmuligheder for Geodatastyrelsens data, som i samspil med fremtidig forskning kan komme til gavn for hele samfundet. Vi tror på, at der er muligheder indenfor en lang række spændende områder, som f.eks. transport, klima og optimering af ressourceforbrug, udtaler Elizabeth Hagemann, kontorchef i Geodatastyrelsen.

Samarbejde vil styrke indsatsen omkring autonom navigation
- Samarbejdet med GST er en fin fortsættelse og udvidelse af DTU Elektros samarbejde med danske myndigheder, som gennem årene har givet mange resultater, der er til gavn for det danske samfund og samtidigt er forskning på internationalt niveau. Samarbejdet med GST er vigtigt for DTU Elektro, og vil styrke og påvirke den igangværende indsats omkring autonome systemer, som er et højt prioriteret forskningsfelt på DTU, slutter Preben Jørgensen, institutdirektør ved DTU.

Kontakt

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen