Paralleldriften for fildownload på Kortforsyningen forlænges

22-03-2021

Geodatastyrelsen har valgt at forlænge paralleldriftsperioden for fildownload på Kortforsyningen til den 31. december 2021.

Paralleldriftsperioden for services bliver derimod ikke forlænget, men ophører derfor den 1. juli 2021, som det er oplyst i skrivelse af 3. november 2020 og på styrelsens hjemmeside

Services
Paralleldriften forlænges ikke yderligere for WMS- og WFS-tjenester. Styrelsen vil derfor opfordre til, at systemer, der anvender matrikulære services fra Kortforsyningen, klargøres til at kunne hente data fra Datafordeleren, så eventuelle udfordringer med at hente data fra Datafordeleren kan løses, før de matrikulære services lukkes på Kortforsyningen. I december orienterede Geodatastyrelsen om, at der er bestilt ændringer af dataleveranceservices til styrelsens matrikulære WMS og WFS. Leverandøren har desværre ikke haft mulighed for at levere ændringerne i februar og har meddelt Geodatastyrelsen, at ændringerne kan forventes ultimo april. Styrelsen vil orientere yderligere, når ændringerne er lagt i produktion.

Fildownload
Der har desværre været udfordringer med udviklingen af fildownload. Datafordeler-leverandøren har haft udfordringer med forskellige filformater. En stor udfordring er, at størrelsen af filerne medfører en uhensigtsmæssig opsplitning af data i mange filer. Leverandøren undersøger i øjeblikket muligheden for at udvikle Geopackage-formatet, som understøtter store filer.

Når undersøgelserne er færdiggjort, vil Geodatastyrelsen få et bedre overblik over tidshorisonten for fildownload på Datafordeleren. Fildownload på Kortforsyningen forlænges derfor til 31. december 2021. Vi forventer, at anvendere af fildownload herved får en rimelig overgangsperiode.

Nyhedsside
Husk, at Geodatastyrelsen har oprettet en side, hvor nyheder om overgangen til Datafordeleren bliver offentliggjort. Det anbefales at oprette et abonnement, så der modtages mail om fremtidige nyheder automatisk. Siden findes via dette link. 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til data på Datafordeleren, findes yderligere oplysninger på datafordeler.dk.
Hvis du har spørgsmål til udstillingen på Datafordeleren af teknisk karakter, kan du skrive til Datafordelerens support her.
Har du spørgsmål til forståelsen af data, kan du skrive til Geodatastyrelsen gennem GST support.