Årets søopmålingssæson er skudt igang

10-03-2021

Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i Danmark og Grønland, og opmålingssæsonen starter nu.

Søopmålingen foregår blandt andet fra Søværnets opmålingsskib Birkholm, der her er stævnet ud fra Frederikshavn.

Direktivet bliver udarbejdet af Geodatastyrelsen i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.

Læs hele direktivet her.

Søopmåling i danske farvande
Direktivet for danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM ministerrådsmøderne i september 2001 og oktober 2013 om genopmåling af hovedgennemsejlingsruterne og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande.

Mål og prioriteter i danske farvande
Årets mål for søopmåling i Danmark i 2021 er 22.000 kilometer opmålt linje. Området ved indsejlingen til Odense Fjord er prioriteret på baggrund af en ændret anvendelse af området ved Odense havneterminal. De større områder, der skal måles i 2021 er alle områder, der ligger tæt på de eksisterende ruter. Da det kan være nødvendigt for skibstrafikken at afvige fra de faste ruter, er det nødvendigt at have kendskab til dybderne i de områder, der ligger op af ruterne.

Hvert år løses også specialopgaver, som f.eks. afsøgning af et vrag, der ligger tæt på den officielle sejlrute i det nordlige Kattegat og opmåling af betonstrukturer på havbunden ved Anholt vindmøllepark. Vraget er interessant, fordi det med den formodede dybde over vraget på 12 meter potentielt kan udgøre en fare for de skibe, der normalt sejler i ruten. Da vragets position endvidere er anslået, er det ligeledes vigtigt, at få fastslået vragets nøjagtige position. Dybden over betonstrukturerne ved Anholt vindmøllepark er ikke kendt af Geodatastyrelsen. Området skal opmåles for at bestemme den mindste dybde i området, sådan at skibsfarten kan planlægge en sikker sejlads hen over objekterne.

Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober og gennemføres med skibe fra Søværnet og Søfartsstyrelsen.

Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Danmark 2021 Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Danmark 2021.

Søopmåling i Grønland
Direktivet for søopmåling i Grønland tager udgangspunkt i den overordnede prioritering af opmålingsområder i Grønland, som er aftalt med Grønlands Selvstyre. Her er indenskærsruterne på Grønlands vestkyst højt prioriteret.

Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Grønland 2021
Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Grønland 2021.

Mål og prioriteter i grønlandske farvande
Årets mål for søopmåling i Grønland er 6.500 kilometer opmålt linje. I år fortsættes opmålingen i området omkring Diskobugten, som ofte besøges af krydstogtskibe. Søopmålingen i grønlandske farvande foretages i juni og juli med Søværnets skib LAUGE KOCH og dennes fartøj, SAR 3, som anvendes i snævre og lavvandede områder.

Optimal udnyttelse af ressourcerne
Ved udarbejdelsen af direktiverne er der medtaget flere områder end der forventes at kunne færdiggøres i sæsonen. Dette føres for at sikre en optimal ressourceudnyttelse under hensyntagen til de skiftende vejrforhold.

 

Fakta

  • Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i danske og grønlandske farvande
  • Direktivet er udarbejdet i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre 
  • Opmålingen foretages med Forsvaret og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer
  • Den sammenlagte sejladssæson strækker sig fra marts til oktober.

Kontakt

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen