Fælles front for bedre søkortdækning

25-05-2021

Internationale aktører enige om behovet for god søkortdækning.

I takt med at havisen smelter, bliver større dele af Arktis sejlbart. Det vil betyde en øget marin trafik - både af industriel karakter i form af mulig søgen efter gas, olie og mineraler på havbunden, og i form af fiskeri. Derudover forventes den kommercielle skibstrafik, herunder krydstogtskibe, også at skabe efterspørgsel efter nye sejlruter i de isfrie områder. Derfor er det uhyre vigtigt, at områderne bliver opmålt og at der er søkortdækning i områderne.

Den arktisk regionale hydrografiske kommission, ARHC (Arctic  Regional Hydrographic Council), bestående af Canada, Danmark, Norge, Rusland og USA, under den Internationale Hydrografiske Organisation, IHO, har sammen med PAME (Protection of the Arctic Marine Environment), som er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd,  indgået et aftalememorandum (fælles forståelsespapir), der understreger vigtigheden af god søkortdækning i Arktis for at understøtte sikker og bæredygtig navigation i Arktis.

To hovedpointer
Først og fremmest anbefaler ARHC og PAME, at de arktiske lande opdaterer og forbedrer de eksisterende dybdedata , samtidigt med, at der skal indsamles nye dybdedata og andre hydrografiske data i området.

Dernæst anbefales det, at de enkelte lande styrker søkortproduktionen i de arktiske områder. For Danmarks vedkommende er det Geodatastyrelsen, der har ansvaret for indsamling af dybdedata og søkortlægning i Grønland. Forsvaret forestår søopmålingen ved Grønland på vegne af Geodatastyrelsen og i onsdags kunne Geodatastyrelsen melde ud, at Forsvarets team af søopmålere er klar til at begynde sommerens opmålingstogt i Grønland til juni, som du kan læse i denne nyhed.  

Læs forståelsespapiret her.