Søopmålingssæsonen i Grønland starter i juni

19-05-2021

De lyse nætter er begyndt under danske himmelstrøg. Et andet tegn på sommerens komme er, at søopmålerne gør sig klar til årets sommertogt i Grønland.

De næste to måneder vil et team af søopmålere foretage opmåling af farvandene omkring Diskobugten på Grønlands vestkyst. Diskobugten er et af Grønlands smukkeste områder og er ofte besøgt af krydstogtskibe.

Opmålingen foretages som et samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Forsvaret og har til formål at kortlægge de Grønlandske farvande med henblik på at forbedre sejladssikkerheden.

I takt med at havisen i Arktis smelter forventes det, at der vil blive større områder, som kan åbnes for sejlads i sommerhalvåret. Den nuværende opmålingsplan er dog koncentreret om de mest trafikerede områder på Grønlands vestkyst, hvor der samtidigt bor flest mennesker.  Satellitbillede af det sydlige Grønland, som viser det område, der skal opmåles i år. Områder i Grønland med moderne opmåling.
Søopmåling med mere
Et inspektionsfartøj af Knud Rasmussen klassen anvendes i en periode om sommeren til søopmåling. Skibet er udrustet med udstyr til at foretage moderne søopmåling med GPS og flerstråleekkolod, som giver meget nøjagtige målinger, der dækker hele havbunden. Skibets mindre søredningsfartøj SAR-3 er også midlertidigt udrustet med flerstråleekkolod og kan foretage opmåling i områder, hvor det er vanskeligt at komme til med det store skib. Skibene kan samtidigt løse en række andre opgaver som f.eks. suverænitetshævdelse og søredning.

Inden opmålingssæsonen starter, er al udstyret blevet testet og kalibreret på Forsvarets nye prøvebane ud for Frederikshavn.

  Kort der viser nyopmålt fjord. Nyopmålt fjord syd for Sisimiut

Billede fra kommandobroen på et søopmålingsskib Søopmålernes arbejdsplads hvor opmålingen overvåges.
Fordel med lyse nætter
Sommeren i Grønland er den optimale periode til at foretage søopmåling, da der er lyst døgnet rundt, og det kræver dagslys at sejle sikkert i det uopmålte farvand. De lyse nætter gør, at skibene kan operere meget effektivt i døgndrift.

Da skibene sejler i uopmålt farvand, er det vigtigt at kunne se, hvad der foregår foran skibet.

Midnatssol i Grønland Midnatssol i Grønland, hvor solen kan ses mod nord.
Når sæsonen er slut afleveres de mange data til Geodatastyrelsen, hvor data bruges til at opdatere søkortene til gavn for Grønlands infrastruktur og alle, der sejler i Grønland.

Målet for søopmålingen i Grønland i 2021 er 6500 km. opmålt linje. Søopmålingen foretages fra juni til ultimo juli.