Geodatastyrelsen bidrager til Danmarks Rumstrategi

23-06-2021

Regeringen har opdateret Danmarks Rumstrategi. Det bringer sejladssikkerhed og beredskab i Arktis på den rumstrategiske dagsorden.

(foto: Pixabay)

Danmarks Rumstrategi er blevet opdateret i form af tilføjelsen af fem nye målsætninger. Helt konkret betyder det, at rummet i langt højere grad skal bruges til at løse udfordringer i forbindelse med klima og miljø, men også i forbindelse med sikkerhed og beredskab i Arktis.

Geoforum har tidligere beskrevet, hvordan satellitdata allerede spiller en rolle i Geodatastyrelsens arbejde med at indsamle dybdedata. Derfor vil det gavne sejladssikkerheden i Arktis at der nu kommer ekstra fokus på området i forhold til at anvende data, der bliver indsamlet via satellitter.

Sejladssikkerheden i Arktis er udfordret af isbjerge, skær og manglende kortlægning af havbunden. Her forventes det at satellitdata i fremtiden kommer til at spille en endnu større rolle i søopmålingen og i søkortlægningen.

Grønt potentiale
En af målsætningerne i Danmarks Rumstrategi er, at satellitter skal bidrag til at optimere transportruter og dermed bygge bro til fremtidens grønne brændstoffer. Her der det igen dybdedata, der kan spille en afgørende rolle.

I det øjeblik du får endnu bedre søkort og øget dækning, kan du bedre planlægge transportruter og derigennem potentielt set spare brændstof ved at inkludere målinger af havstrømme, bølger, vind og ikke mindst vanddybder i de eksisterende modeller, der i dag bruges til at beregne de mest optimale sejlruter.