Information om overgangen fra Kortforsyningen til Datafordeleren

24-06-2021

Paralleldriftsperioden for de matrikulære tjenester på Kortforsyningen forlænges til den 1. oktober 2021.

Nogle centrale brugere af Geodatastyrelsens WFS-tjeneste har haft store udfordringer med at udstille WFS 2.0 fra Datafordeleren. Problemerne skulle nu være løst, men der er behov for at forlænge paralleldriften på Kortforsyningen yderligere for at sikre en sikker omlægning til Datafordeleren.

I slutningen af maj blev væsentlige opdateringer af dataleverancespecifikationerne for den matrikulære WMS-tjeneste og enkelte ændringer af WFS-tjenesten lagt i produktion.

Geodatastyrelsen har på baggrund af ovenstående valgt at forlænge paralleldriftsperioden for de matrikulære WMS- og WFS-tjenester på Kortforsyningen til den 1. oktober 2021. Styrelsen vil stadig opfordre til, at systemer, der anvender matrikulære services fra Kortforsyningen, klargøres til at kunne hente data fra Datafordeleren, så eventuelle udfordringer med at hente data fra Datafordeleren kan løses, før de matrikulære services lukkes på Kortforsyningen.

Nyt format på fildownload på Datafordeleren
Som nævnt i orienteringsskrivelse af 22. marts har der været problemer med udviklingen af fildownload. Geodatastyrelsen har derfor undersøgt, om problemerne kunne løses ved at udstille i GeoPackage-format. Meget tyder på, at de problemer, som viste sig ved Shape- og Tab-formaterne kan løses med GeoPackage-formatet. Geodatastyrelsen har derfor valgt at fortsætte med udviklingen af fildownload i GeoPackage-format og lade Shape- og Tab-formaterne udgå. Leverance af fildownload i GeoPackage-formatet opdeles i seks udtræk. Det forventes, at den første del af løsningen bliver tilgængelig i løbet af juni, og de resterende dele af udtrækkene i GeoPackage-format i løbet af august.

Geodatastyrelsen vil opfordre til, at man begynder at klargøre sine systemer og får testet op mod GeoPackage-formatet, når den første del er tilgængelig på Datafordeleren, så man er klar til at trække data, når udstilling af fildownload lukkes på Kortforsyningen.

Status på fejl i matrikulære data på Datafordeleren
I forbindelse med omlægningen fra Kortforsyningen til Datafordeleren konstaterede Geodatastyrelsen i 2020, at der opstod fejl i nogle data ved overførsel fra Geodatastyrelsens systemer til udstillingen på Datafordeleren. De fleste fejl ved dataoverførsel og i de overførte data er nu rettet.

Der udestår dog fortsat enkelte rettelser, som vi arbejder på at løse, og som efter Geodatastyrelsens opfattelse ikke vil være til hinder for, at de matrikulære WMS-og WFS-tjenester lukkes på Kortforsyningen.

Nyhedsside
Husk at Geodatastyrelsen har oprettet en side, hvor nyheder om overgangen til Datafordeleren bliver offentliggjort. Det anbefales at oprette et abonnement, så der modtages mail om fremtidige nyheder automatisk. Siden findes via dette link.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til data på Datafordeleren, findes yderligere oplysninger på datafordeler.dk.

Hvis du har spørgsmål til udstillingen på Datafordeleren af teknisk karakter, kan du skrive til Datafordelerens support.

Har du spørgsmål til forståelsen af data, kan du skrive til Geodatastyrelsen gennem GST Support.