Populært havnekort genoptrykkes

09-07-2021

Stor efterspørgsel har ført til et genoptryk af kortet

Foto: Colourbox

Sidste år udgav Geodatastyrelsen i samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Rosendahls A/S et nyt analogt havnekort over samtlige lystbådehavne i Danmark. Kortet viser også det sejlrutesystem i Kattegat, der trådte i kraft sidste år den 1. juli.

Det rutesystem gælder stadig, derfor er det vigtigt at sejlere omkring Skagen og på tværs af Kattegat sørger for, såvel papirkort som elektronisk navigationsudstyr ombord er opdateret til den nyeste version.

Kortet indeholder distancetabeller, links til nyttige havneinformationer og en oversigt over mere end 300 danske lystbådehavne. På bagsiden af kortet er der forskellige praktiske informationer fra FLID om Havneguide.dk, MarinaBooking.dk og fra Geodatastyrelsen om forskellige maritime produkter på Geodatastyrelsens hjemmesider, gst.dk og kobsokort.dk. Derudover er SejlSikkert synlig med det gode budskab.

Kortene er revet væk
Sidste år blev der trykt 40.000 danmarkskort, og det var meningen, de skulle uddeles i 2020 og 2021. Det har imidlertid vist sig, at der har været langt større efterspørgsel efter Havnekortet, end forventet. For at imødekomme den store efterspørgsel – og for at sikre, at der er et reservelager, har Geodatastyrelsen aftalt med FLID, at det nuværende Havnekort for 2020-21 bliver genoptrykt i 20.000 eksemplarer.

Det viste sig at være et utroligt populært kort, der ikke kun bliver benyttet som praktiske værktøjer ombord, når familiens sommertogt skal planlægges, eller næste havn anløbes. Det bliver også brugt af sejlfamilier til at indtegne deres sommerferierute.

Som i fjor bliver kortene distribueret til FLIDs medlemshavne og til søkortforhandlerne, hvor de kan afhentes kvit og frit. Det er FLID, der står for distributionen af Havnekortet, og derfor skal alle henvendelser vedrørende distributionen af kortet rettes til FLID.

FAKTA

Kortet indeholder to gode links til to havneportaler:

Om Den danske Havnelods
Den danske Havnelods indeholder opdaterede oplysninger om danske erhvervshavne, lystbådehavne og broer. Havnene og broerne kan søges enten fra kort eller fra lister. Der findes desuden sider med standardreglementer for ordensoverholdelse i danske samt sider med relevante bekendtgørelser vedrørende sejlads og lodsning i danske farvande. 

Om Havneguide.dk
Danmarks største havneportal, der samler information om events, spisesteder, seværdigheder nær havnen, havnefaciliteter og priser, onlinebooking og meget mere. Her han sejlerne klikke sig ind, når turen skal planlægges, eller næste havn besøges. Havneguide.dk er komplet og indeholder en præsentation af alle lystbådehavne i Danmark. 

Om Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

  • FLID er lystbådehavnenes brancheforening og tæller 277 havne, som tilsammen repræsenterer 45.000 bådpladser.
  • FLID varetager lystbådehavnens interesser og arbejder for at sikre havnen optimale vilkår og rammer for drift og udvikling. 

 De 20.000 ekstra eksemplarer bliver uddelt fra starten af juni og kan hentes kvit og frit i FLIDs medlemshavne, samt gennem forhandlere af søkort.

Om Geodatastyrelsen

  • Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for sikker sejlads i de danske og grønlandske farvande.
  • Geodatastyrelsen har ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.
  • Geodatastyrelsen producerer bl.a. en række gratis maritime produkter som eksempelvis Den Danske Havnelods og Søkortrettelser, som kan findes på gst.dk
  • Papirsøkort er betalingsbelagte og distribueres via Rosendahls A/S på kobsokort.dk