Geodatastyrelsen udgiver nyt søkort

26-01-2021

Geodatastyrelsen har assisteret Udenrigsministeriet i arbejdet med at fastlægge grænsen mellem Danmark og Polen i farvandet syd for Bornholm. I den forbindelse har vi udgivet et nyt søkort, Kort D søgrænser.

Geodatastyrelsen har assisteret Udenrigsministeriet med at fastlægge landets grænse mod Polen.

Arbejdet med at assistere Udenrigsministeriet er sket i forbindelse med udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse, som fastlægger den danske eksklusive økonomiske zone – det vil sige Danmarks grænser til havs inden for 200 sømil. Den nye bekendtgørelse er udstedt for at afspejle grænseaftalen med Polen vedrørende farvandet syd for Bornholm.

Om Danmarks eksklusive økonomiske zone
Danmarks territorium omfatter territorialfarvandet, der går ud til 12 sømil fra kysten. Derefter følger den såkaldte eksklusive økonomiske zone, typisk kaldet EEZ eller EØZ. I EEZ’en har et land blandt andet eneret til udnyttelse af naturlige levende og ikke-levende ressourcer både i vandet og i havbunden, etablering af kunstige øer med mere. EEZ’en strækker sig op til 200 sømil fra kysten. Hvis der er overlap mellem flere landes krav på en EEZ, vil grænsen blive fastlagt ved forhandling. Reglerne vedr. etablering af en EEZ baserer sig på FN’s Havretskonvention fra 1982.

Geodatastyrelsen har i forbindelse med udgivelsen af den nye bekendtgørelse opdateret det eksisterende søkort Kort D, således den nye grænseaftale med Polen og de tilhørende grænser nu er vist i kortet.

Kort D, der er det officielle danske søkort over de danske grænser på havet, viser grænsen for indre territoriale farvand, grænsen for ydre territoriale farvand, grænse for den tilstødende zone, grænse for den eksklusive økonomiske zone (EEZ) samt den internationale grænse til søs.

- Jeg er glad for, at vi på trods af Covid 19 har kunne udgive et nyt søkort Kort D, der viser de opdaterede grænser. Den nye grænseaftale med Polen betyder også, at ansvaret for produktion og udgivelse af de elektroniske søkort samt søopmåling for området mellem Bornholm og Polen nu er afklaret, udtaler kontorchef Elizabeth Hagemann.

Det nye søkort, Kort D, kan nu købes hos den officielle distributør af danske søkort, Rosendahls, samt hos deres forhandlernetværk. 

 

 

 

 

Fakta

  • Den eksklusive økonomiske zone udgøres af alt, der ligger imellem tolvsømilelinjen og EEZ-linjen (200 sømilgrænsen, men i praksis er der ikke rundt om Danmark en afstand på 200 sømil til midtlinje i forhold til en anden stat).
  • Den ydre afgrænsning er fastlagt og ratificeret jf. internationale aftaler, som administreres af Udenrigsministeriet.
  • Danmarks territorialfarvand udgøres af alt, der ligger mellem tolvsømilelinjen og lavvandslinjen (kystlinjen). Territorialfarvandets afgrænsning er fastlagt og ratificeret jf. internationale aftaler som er administeret af Udenrigsministeriet.
  • Afgrænsningen af Danmarks tilstødende zone udgøres af alt, der ligger mellem 12 og 24-sømilelinjen (hvor dette er muligt).