Hjemsendelse er ikke en ulempe

12-02-2021

Efter en lynhurtig omstilling sidste forår, arbejdede Geodatastyrelsen videre - næsten som om intet var hændt.

Det kom nok som en overraskelse for de fleste, da hele landet blev lukket ned sidste forår. Der var da også en vis usikkerhed at spore, da Geodatastyrelsens medarbejdere i løbet af få timer ryddede deres skriveborde og pakkede de mest nødvendige ting sammen for at være klar til den nye hverdag, hvor arbejdet skulle foregå hjemmefra.

For hvordan skulle det nu komme til at fungere? Var det i det hele taget muligt at arbejde hjemmefra, og ville det være ligeså effektivt, som når styrelsen var samlet?

Ingen grund til panik
Det skulle hurtigt vise sig, at den eventuelle usikkerhed var ubegrundet. Ganske kort tid efter nedlukningen af offentlige arbejdspladser var Geodatastyrelsens medarbejdere online hjemmefra, og arbejdet kunne fortsætte som hidtil.

Arbejdet fortsatte nemlig som hidtil, og der var ikke blevet mindre at lave, selvom det nu skulle foregå på distancen. Tværtimod. Faktisk har antallet matrikulære sager været stigende de seneste år. Fra ca. 7000 i 2016 til godt 8000 i 2020. Herudover har Geodatastyrelsen i 2020 modtaget godt 900 ejerlejlighedssager, mod 740 i 2019, hvor registreringen af ejerlejligheder overgik fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen pr. 25. februar.

Sagsbehandlingstiden fik et gok i nødden
Trods distancearbejde og stigende sagsmængde er sagsbehandlingstiden faldet markant. I januar 2020 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for matrikulære sager 101 dage, og ved årsskiftet lød den på 37 dage. Den korteste sagsbehandlingstid siden beslutningen om udflytning af Geodatastyrelsen i oktober 2015. Samtidigt har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ejelejlighedssager været på kun knap syv dage gennem hele året.

Sagspukkel indhentet
I forbindelse med udflytningen i 2016 og overgangen til et nyt IT-system i 2018 blev der oparbejdet en betragtelig bunke af uekspederede matrikulære sager. Den bunke er i løbet af 2020 blevet reduceret fra 2746 til 1194 sager.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Indkomne sager

Kontakt

Pia Åbo Østergaard
Stilling:Funktionsleder
Område:Ejendomme og Jura
Telefon:+45 7254 5537

Kontakt

Annette Dohn Sonne
Stilling:Specialkonsulent
Område:Ejendomme og Jura
Telefon:+45 7254 5024