Matrikulære data udstilles i standardformat

16-12-2021

På Datafordeleren bliver de matrikulære fildownload nu tilgængelige i GeoPackage-formatet.

De matrikulære fildownload er tilgængelige på Datafordeleren som prædefinerede landsdækkende udtræk, eller som kommuneudtræk. Geodatastyrelsen er i samarbejde med SDFE gået forrest i udviklingen og har valgt at udstille det matrikulære fildownload i det åbne standardformat GeoPackage.

GeoPackage er et åbent og platformuafhængigt dataformat, som bliver brugt i hele verden af såvel statslige som private organisationer til at vise geografiske data.

Geodatastyrelsen har valgt at udstille i standardformat for at sikre, at fremtidig udvikling kan ske med hurtigere implementeringstid og at anvendelsen ikke afhænger af forskellige proprietærformater.

Senere vil fildownload også blive tilgængeligt som brugerdefinerede udtræk i GeoPackage, ligesom prædefinerede udtræk og brugerudtræk i GML vil blive gjort tilgængelige.

Brugere af prædefinerede matrikulære fildownload opfordres til at klargøre deres systemer til download fra Datafordeleren, så systemerne er klar når udstillingen på Kortforsyningen lukkes den 30. juni 2022.

Du kan læse mere om kommende ændringer på Datafordeleren via dette link.

Kontakt:

Uffe Jimenez Ravn-Christensen
Stilling:Specialkonsulent
Område:Matrikel og Ejendomsregistrering