Samarbejde udbygges

19-04-2021

Geodatastyrelsen indgår ny strategisk samarbejdsaftale med DanPilot

(foto: Colourbox)

Med en ny samarbejdsaftale mellem Geodatastyrelsen og lodsvirksomheden DanPilot bliver det strategiske samarbejde på det maritime område udbygget og fastsat mellem de to parter.

Målet med samarbejdsaftalen er at understøtte den teknologiske udvikling på en række maritime områder. Det gælder særligt anvendelse af dybdedata. Med aftalen bliver der fastsat en ramme for en fælles og gensidig kompetenceudvikling, videndeling og strategisk dialog mellem DanPilot og Geodatastyrelsen.

- Jeg er glad for, at vi nu har kunnet indgå en samarbejdsaftale med DanPilot. Jeg er sikker på, aftalen vil øge samspillet mellem de to parter. I sidste ende forbedrer det sejladssikkerheden for brugerne i et fremadrettet perspektiv, udtaler Elizabeth Hagemann, kontorchef i Geodatastyrelsen.

Potentiale til fast samarbejde
Samarbejdet skal desuden sikre, at DanPilot har adgang til de officielle elektroniske søkort (ENC’er) og de relevante dybdedata over de danske farvande. På den måde understøtter Geodatastyrelsen DanPilots opgaver, og det kan på længere sigt kan være med til at afdække nye anvendelsesmuligheder af dybdedata.

Derudover vil DanPilot løbende komme med operationel feedback ude fra felten til Geodatastyrelsen, hvilket understøtter sejladssikkerheden i danske farvande ved at DanPilots tilbagemeldinger indarbejdes i Geodatastyrelsens fremtidige arbejde.

- DanPilot indleder et strategisk samarbejde med Geodatastyrelsen, hvor det unikke samarbejde og videndeling styrker sikkerheden. Samarbejdet sikrer, at DanPilot vil være først til at inddrage den nyeste teknologi og største grad af præcision og dermed vil kunne levere den højeste sikkerhed i samtlige danske farvande. Det understøtter os i at tage bedst vare på kundernes værdier og det maritime miljø til gavn for den maritime sikkerhed i Danmark. Samtidig er vi rigtig glade for at dele vores ekspertviden om forholdene i danske farvande og havne, for at styrke og bedst muligt understøtte Det Blå Danmark, udtaler Erik Merkes Nielsen, CEO i DanPilot.

Geodatastyrelsens aftale med DanPilot er et godt eksempel på, hvordan myndigheder og virksomheder i fællesskab kan understøtte en øget anvendelse af marine data til gavn for udvikling og forbedring af det maritime område for hele Danmark.

 

Kontakt

Mikkel Mørk
Stilling:Kommunikationsansvarlig
Område:Geodatastyrelsen
Telefon:+45 7254 5338