Ny standard for søopmåling

14-04-2021

Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) udgav i slutningen af 2020 den sjette version af den internationale standard for søopmåling, kaldet IHO S-44. Den nye version er udbygget med muligheden for at præcisere søopmålinger til flere forskellige formål.

Højt detaljeret af vrag kortlagt med multibeam
Billedet viser et vrag der er kortlagt i høj detaljeringsgrad ved hjælp af multibeam ekkolod.

I dag kan der foretages meget detaljeret kortlægning af havbunden ved at bestemme dybden med eksempelvis et multibeam-ekkolod.  Gennem den nye standard for søopmåling kan brugeren i langt højere grad vælge den detaljeringsgrad, der er behov for og drage fordel af de nye teknologiske fremskridt indenfor søopmåling.

Søopmålingerne kan specificeres i flere forskellige kategorier i en ny matricetilgang, hvor brugeren kan skræddersy sine krav til eksempelvis positionsnøjagtighed, nøjagtighed af dybdemålingen og gengivelse af objekter på havbunden.

Ny ’exclusive order’
Den nye standard åbner også for en ny kategori, nemlig den såkaldte ’exclusive order’, som kan bruges i kritiske områder, hvor objekter med en højde helt ned til 0,5 m skal detekteres. Det kan blandt andet være nødvendigt i havneindløb og kunstigt vedligeholdte sejlrender, hvor der sejler skibe med en dybgang, der bringer dem tæt på havbunden.

Den høje detaljegrad i søopmålingen kan også bringes til anvendelse i understøttelse af byggeprojekter, eksempelvis i forbindelse med projektering af havvindmølleparker og andre anlæg, samt til kortlægning af havbunden i sammenhæng med natur- og miljøbeskyttelse, hvor særlige bundforhold er i fokus.

- Den nye standard gør det muligt for kunder, der ønsker at få foretaget søopmåling, at stille mere specifikke krav til opmålingsfirmaerne. På den måde kan kunderne skræddersy kravene til opmålingen, så de passer til deres specifikke behov. Den særligt krævende standard ”Exclusive Order” er beregnet til områder som f.eks. havneindsejlinger, hvor det er særligt vigtigt at kende den nøjagtige dybde, og hvor skibene skal besejle med meget lidt vand under kølen, forklarer Elizabeth Hagemann, kontorchef i Geodatastyrelsen

CO2-besparende potentiale
Standarden gør det også muligt for skibene at navigere sikkert med mindre vand under kølen. Det betyder, skibene kan medbringe mere last og således spare brændstof og udlede mindre CO2 pr. transporteret vare. Dette vil dog kræve, at områderne med kritiske dybder på skibets rute er opmålt til den nye standard.

Fakta

Ved søopmåling bestemmes havdybden eksempelvis med et multibeam-ekkolod ombord på et opmålingsskib. På den måde kan der foretages en meget detaljeret kortlægning af havbunden.

Søopmåling udføres for at indsamle data til f.eks. fremstilling af søkort, i forbindelse med anlægsprojekter, til forskningsformål og andet.

På søkort angives havdybden i henhold til en international standard, som er vedtaget gennem den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO).

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvaret for søopmålingen og søkortlægningen i danske og grønlandske farvande.

Privat søopmåling i de danske og grønlandske farvande må kun foretages med Geodatastyrelsens tilladelse.