Ændrede priser på Geodatastyrelsens marine produkter

08-04-2021

En ny licensaftale på søkortområdet ændrer vilkårene for de virksomheder, der gennem en aftale med Geodatastyrelsen sælger egne produkter til eksempelvis fritidssejlere.

Geodatastyrelsen udarbejder og tager betaling for officielle papirsøkort og elektroniske søkort til den kommercielle sejlads, da styrelsen skal dække en andel af sine egne udgifter ved salg af data og produkter. Salget til fritidsmarkedet er derimod domineret af private virksomheder, som via en aftale med Geodatastyrelsen køber en licens til at udarbejde og sælge egne produkter, der er baseret på Geodatastyrelsens data og produkter.

Licensaftalen er blevet fornyet og opdateret, så den indeholder en række forbedringer, blandt andet en bedre databeskyttelse. Som noget nyt er det også blevet et krav, at virksomhederne skal oplyse slutbrugerne om, hvornår et produkt senest er blevet opdateret på baggrund af Geodatastyrelsens søkort. På den måde kan du som forbruger hurtigt se, hvornår søkortet i dit navigationssystem senest er blevet opdateret.

Den nye aftale betyder også, at virksomhedernes betaling til Geodatastyrelsen bliver ændret. Ændringen gør afregningen ens for alle virksomheder, så Geodatastyrelsen modtager enten 80 kr. eller 122 kr. i fast royalty per solgt produkt alt afhængigt af, om produktet udbydes med medfølgende opdateringer eller ej.

Som forbruger kan du derfor opleve forandringer i priserne for produkter til eksempelvis fritidssejlere. Geodatastyrelsen vil løbende overvåge markedets udvikling og tilrette licensaftalen i takt med teknologiens udvikling og brugernes behov.