Nye søkort til undervisning

02-11-2020

Geodatastyrelsen udgiver fire nye papirsøkort til brug for navigationsundervisning i Danmark og Grønland.

(foto: Colourbox)

I forbindelse med etableringen af det nye rutesystem i Kattegat, er det eksisterende undervisningssøkort, Kort 102U blevet forældet og afviger på mange måder fra det nye søkort 102. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt ud fra en uddannelsesmæssigbetragtning.

Fire nye undervisningskort
At forstå et søkort kan være svært og derfor har det vigtigt at have flere undervisningskort i forskellige målestokke, så eleverne i navigationsundervisningen kan få en bedre fornemmelse af kompleksiteten i navigation.

Geodatastyrelsen har gennem de sidste år oplevet en øget efterspørgsel efter flere undervisningssøkort fra blandt andet navigationsskoler og sejlklubber, ligesom der længe har været et ønske fra Grønland om et specifikt grønlandsk undervisningssøkort.

Derfor er det blevet besluttet, at der fremover vil blive udgivet fire nye søkort til undervisningsbrug. De nye søkort vil både dække et bredere geografisk område, og repræsentere forskellige målestoksforhold. På den måde får undervisere også mulighed for at vise konsekvenserne af forskelle i målestok til de studerende.

Her er en liste over de nye søkort der udgives som undervisningskort:

  • Kort 100U - Kattegat - 1:300000 UNDERVISNINGSKORT
  • Kort 102U - Kattegat, S-lige del - 1:200000 UNDERVISNINGSKORT
  • Kort 112U - Århus Bugt - 1:75000 UNDERVISNINGSKORT
  • Kort 1331U Godthåb (Nuuk) - 1:40000 UNDERVISNINGSKORT

Viser det samme som ”rigtige” søkort
Undervisningssøkortene vil indeholde de samme informationer som de tilsvarende ”officielle” søkort. Kortene vil derimod ikke blive opdateret, men vil være ”frosset” i en længere periode, således at navigationsuddannelserne til fritidssejlere kan udarbejde undervisningsmateriale til disse søkort.

Prisen for de nye undervisningssøkort fastholdes på det nuværende niveau.

 

Kontakt

Allan Idd Jensen
Stilling:Funktionsleder
Område:Søkort og Forvaltning Danmark
Telefon:+45 7254 5060