Ny kortviser udstiller Matriklens data

23-11-2020

Geodatastyrelsen har lanceret en kortviser, der viser flere data fra Matriklen.

Som noget nyt kan du se ejerlejlighedsejendomme. De er markeret med rødt.

Med Geodatastyrelsens kortviser er det nu muligt at undersøge de mange data, der relaterer sig direkte til Matriklen. Det vil sige, du kan se matrikelkortet med oplysninger om de enkelte skel, f.eks. ændringsdato og skeltype. Du kan også finde oplysninger om fælleslodder og strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer, og meget andet, der er registreret i Matriklen.

Visning af ejerlejlighedsejendomme og foreløbige matrikeldata
Som noget nyt er det nu muligt at få vist faste ejendomme, der er registreret som ejerlejlighedsejendomme. Et andet nyt tiltag er muligheden for at se foreløbige matrikeldata, altså skelpunkter og skellinjer til nye ejendomme eller ændringer af eksisterende ejendomme, som er på vej til at blive registreret i matriklen, men som endnu ikke er endelig godkendt. Det er de data, der indberettes fra praktiserende landinspektører til kommune og Geodatastyrelsen med eksempelvis nye udstykninger. De foreløbig matrikeldata kan være nyttig information til planlægning for f.eks. forsyningsvirksomheder.

Har du brug for at se en nøjagtig angivelse af kommunegrænserne, er der også mulighed for det på den nye kortviser. Her vises de autoritative kommunegrænser, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af netop registreringer i Matriklen.

Digitale data
Kortviseren vil løbende blive udbygget – eksempelvis er der planer om at lægge historiske versioner af det digitale matrikelkort op på siden. Det kan i nogle tilfælde være et behov for at kunne gå fem eller ti år tilbage i tiden for at se på, hvordan jordstykker og skel eventuelt har forandret sig.

Kortviseren er en naturlig konsekvens af Geodatastyrelsens arbejde med at gøre data let tilgængelige. Du finder kortviseren på kort.matrikel.dk eller ved at klikke lige her.