Forlængelse af paralleldrift af matrikulære services på Kortforsyningen

03-11-2020

Matrikulære services vil være tilgængelige på Kortforsyningen til 1. juli 2021.

Som det tidligere er blevet fortalt, var det Geodatastyrelsens intention at lukke for de matrikulære services på Kortforsyningen pr. 1. januar 2021. Geodatastyrelsen har dog valgt at fortsætte paralleldriften på Kortforsyningen indtil 1. juli 2021.

Udfordringer med fejl i data på Data
De matrikulære services, der udstilles på Datafordeleren, er blevet testet af Geodatastyrelsen, og styrelsen har konstateret, at der genereres fejl i matriklens data ved overførslen fra styrelsens sagsbehandlingssystem til Datafordeleren. Fejlene er af begrænset omfang og knytter sig særligt til vejlinjer og temaregistreringer som fredsskov. Geodatastyrelsen arbejder på at sikre, at der ikke opstår flere fejl, og vil efterfølgende foretage korrektioner i de fejlbehæftede data. Fejlene vil blive rettet af flere omgange fra november til juni 2021. Da fejlene ikke findes på Kortforsyningen, har styrelsen valgt at opretholde paralleldriften på Kortforsyningen indtil 1. juli 2021.

Udfordring med WFS 1.1
Geodatastyrelsen er blevet bekendt med, at der er fejl i WFS 1.1 på Datafordeleren. Fejlene medfører at det kun er brugere, hvis systemer understøtter WFS 2.0, der kan anvende WFS fra Datafordeleren. Med den forlængede paralleldriftsperiode på Kortforsyningen giver det brugere af den matrikulære WFS 1.1 mulighed for at få deres systemer tilpasset og testet data inden de matrikulære services lukkes på Kortforsyningen.

Husk at lægge systemerne om
Selvom paralleldriften forlænges til 1. juli 2021, er det vigtigt at få omlagt sine systemer til at kunne trække data fra Datafordeleren, så systemerne er klar, når paralleldriftsperioden udløber.

På Geodatastyrelsens hjemmeside vil du løbende kunne finde oplysninger om lukningen af de matrikulære services på Kortforsyningen.

Fildownload er på vej
Datafordeleren kan endnu ikke tilbyde matrikulært fildownload, men vi forventer, at funktionaliteten vil være tilgængelig på Datafordeleren i december 2020. Derfor fortsætter driften af fildownload på Kortforsyningen også frem til 1. juli 2021. På den måde får brugerne mulighed for at tilpasse deres systemer.

Spørgsmål
Hvis man har spørgsmål til data på Datafordeleren, findes yderligere oplysninger på datafordeler.dk. Hvis man har spørgsmål til udstillingen på Datafordeleren af teknisk karakter, kan man skrive til Datafordelerens support ved at trykke her

Har man spørgsmål til forståelsen af data af, kan man skrive til Geodatastyrelsen gennem GST-support.