Geodatastyrelsen vinder Danmarks Bedste Business Case

04-11-2020

En effektiv digitalisering har båret frugt

Da Danmarks Bedste Business Case blev kåret den 3. november løb Geodatastyrelsen med sejren, da juryen udpegede Geodatastyrelsen som den bedste klassiske business case.

Juryens begrundelse er, Geodatastyrelsen har bevist, at en langvarig investering og rationalisering i det offentlige sagtens kan gavne og høste gevinster. 

Langsom transformation
Geodatastyrelsen har transformeret sig fra en analog opgaveløsning til fuld digital forvaltning i ejendomsregistreringen og ejendomsdannelsen. Det har medført en markant rationalisering og en øget anvendelse af ejendomsdata.

Det hele startede i 1980’erne, hvor fremsynede chefer og medarbejdere gjorde matriklen til foregangsinstitution i forhold til digitalisering. En rejse, der endnu ikke er afsluttet.

Dengang og nu
Kort fortalt var alting dengang på papir og håndbåret. Landinspektørerne indsendte sager på papir og plast med matrikulære ændringer til registrering i matriklen. Efter journalisering skete først en såkaldt formel sagsbehandling, hvor én sagsbehandler kontrollerede, at sagen indeholdt de nødvendige tilladelser. Derefter en teknisk sagsbehandling, hvor en anden sagsbehandler kontrollerede arealer m.v. og indførte ændringerne i matrikelprotokollen og på matrikelkortet.

Efter en godkendelse blev en approbationsbeskrivelse skrevet på skrivestuen og sendt til tinglysningsdommeren (blandt andre), så tingbogen kunne føres ajour.

Endelig blev sagen lagt i matrikelarkivet, hvorfra sagens måleblad blev fremfundet, når en anden landinspektør måske mange år senere skulle genafsætte skellene. Samtidig var mange korttegnere beskæftiget med at omtegne papirmatrikelkortene, som blev slidte og uoverskuelige pga. af mange matrikulære ændringer i området.

I dag er hele den proces digitaliseret. Sagerne og data til ajourføring af matriklen er nu digitale og udveksles digitalt mellem Geodatastyrelsens medarbejdere, de praktiserende landinspektører og kommunerne.

Desuden indlæses landinspektørenes sag og ændringsdata direkte ind i Geodatastyrelsens sagsbehandlingssystem og herfra videre til ajourføring af matrikeldatabasen

Du kan læse mere om business casen på Danmarks Bedste Business Cases hjemmeside, og du kan læse meget mere om hele transformationsprocessen lige her