Nye sejlruter og opdaterede søkort

27-03-2020

Der bliver etableret et nyt skibsrutesystem i Kattegat og Skagerrak 1. juli 2020. Det betyder udgivelse af opdaterede søkort.

(foto: Colourbox)

I Kattegat er der i dag kun én anbefalet transitrute, Rute T, fra Skagen til Storebælt. Den blev etableret for over 40 år siden. Siden da er skibene blevet meget større, og af de 70.000 skibe, der årligt sejler igennem Kattegat, er mange af dem tankskibe med stor dybgang, som sejler til og fra Østersøen.

Derfor har de danske og svenske maritime myndigheder besluttet at etablere et nyt rutesystem til at organisere skibstrafikken. Det har man valgt for at mindske risikoen for ulykker og olieudslip.

Oversigtskort over skibsruter i Kattegat
(Foto: Søfartsstyrelsen)

Nyt rutesystem kræver opdaterede søkort
Når der bliver etableret et nyt rutesystem, er det vigtigt at ruter, trafikseparationer og dybvandsruter bliver præsenteret tydeligt til skibsfarten, så skibene er i stand til at foretage en sikker sejladsplanlægning og overvågning af sejladsen.

Det er en opgave som det danske og svenske søkortkontor under henholdsvis Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket varetager.

Nye udgaver af papirsøkort
Forud for implementeringen af det nye rutesystem udgiver Geodatastyrelsen derfor ti opdaterede papirsøkort samt et helt nyt papirsøkort (tildelt nr. 121). Samtlige papirsøkort over Skagerrak og Kattegat står således over for udskiftning med nye udgaver af kort og det nye kort.

Sjöfartsverket vil tilsvarende udgive nye udgaver af de svenske papirsøkort over Skagerrak og Kattegat.

Papirsøkortene vil være tilgængelige fra 3. april 2020, så brugerne har mulighed for at orientere sig om de store ændringer som rutesystemet medfører, herunder de ændringer som vil ske med den flydende afmærkning. 

Det nye papirsøkort nr. 121 giver en bedre dækning af Skagen og Ålbæk Bugt, hvor der sker en del Ship to Ship Operations for skibe med stor dybgang.

Nye udgaver af elektroniske søkort
I slutningen af maj 2020 vil Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket frigive nye udgaver af de elektroniske søkort (ENC), der er berørt af implementeringen af det nye rutesystem og ændringerne i den flydende afmærkning.

Rutesystemets elementer bliver kodet ind i ENC med startdatoen 1. juli 2020. Som hovedregel vises rutesystemet først på skibets ECDIS, når denne dato indtræder. Nogle ECDIS har dog evnen til at rulle visningen på skærmen frem eller tilbage i tid. Derved vil brugere af disse ECDIS være i stand til at se det nye rutesystem før implementeringen.

Brugere kan læse mere om opdateringerne af papirsøkort og ENC i de kommende udgaver af GST´s publikation Søkortrettelser [Søkortrettelser nr. 13 2020, som udkommer fredag 03-04-2020 – link til Søkortrettelser på GST´s webside]

Trafikmønstrene ændres
Det nye rutesystem retter sig mod den professionelle skibsfart. De tilhørende ruter, trafikseparationer og dybvandsruter har til hensigt at skabe mere forudsigelige trafikmønstre til fordel for navigationssikkerheden i området og reducere det store antal skibe i den eksisterende Rute T ved at etablere en ny anbefalet rute - Rute S - langs den svenske kyst.

Det er ikke desto mindre vigtigt, at fritidssejlere gør sig bekendte med rutesystemet. De internationale Søvejsregler - regel 10 om trafikseparationer – indebærer, at fritidssejlere vil skulle træffe deres forholdsregler i områder, hvor der nu er etableret trafikseparationer.

Søkortene er altså både til brug for den erhvervsmæssige sejlads, men i lige så høj grad til brug for alle fritidssejlere, der begiver sig ud i de benævnte farvande.

Papirsøkortene kan bestilles her:


Faktaboks:

Følgende papirsøkort vil være i handlen som nye udgaver eller nyt kort fra 3. april 2020

 • Kort 92 Skagerrak
 • Kort 100 Kattegat
 • Kort 101 Kattegat, N-lige del
 • Kort 102 Kattegat, S-lige del
 • Kort 121
 • Kort 122 Kattegat, Aalborg Bugt
 • Kort 123 Kattegat, Læsø Rende
 • Kort 124 Kattegat, S. for Anholt
 • Kort 128 Kattegat, Samsø Bælt
 • Kort 129 Kattegat, SE-lige del
 • Kort 131 Sundet, N-lige del

Desuden udgives tre nye ENC i Usage Band 3 i forbindelse med projektet

Read this press release in English here: