Mere end 25.000 nye ejendomme og ejerlejligheder i 2019

05-03-2020

Registreringerne i matriklen afspejler den generelt høje aktivitet i samfundet, som fortsat ligger et stykke under de brølende 00’er før finanskrisen.

(foto: Colourbox)

I 2019 registrerede Geodatastyrelsen 9.814 nye ejendomme. Den altovervejende del af de nye ejendomme indgår i større udstykningsområder til nye boliger. De knap 10.000 nye ejendomme er det største antal siden finanskrisen, men væsentligt færre end de 20.000 og 17.000 nye ejendomme, der blev registreret i 2006 og 2007, før aktiviteten i samfundet gik på vågeblus.

Rekordmange nye ejerlejligheder
Omvendt har aktiviteten på ejerlejlighedsområdet gennem flere år været højere, end den var under finanskrisen. Antallet af nye ejerlejligheder har de seneste tre år oversteget de ca. 10.000 nye ejerlejligheder, der årligt blev registreret i årene før finanskrisen, og i 2019 blev rekordmange nye ejerlejligheder registreret, nemlig 15.868.

Ejerlejligheder i matriklen
Indtil februar 2019 blev ejerlejlighederne registreret i Tingbogen. Den 25. februar 2019 overgik registreringen af ejerlejligheder fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen, og siden da har samtlige ejerlejligheder, i lighed med anden fast ejendom, været registreret i matriklen.

Matriklen er mere end faste ejendomme
Matriklen er fortegnelsen over samtlige ejendomme i Danmark og også det autoritative register for landbrugsnoteringer og for ejendommenes kommune- og sognetilhørsforhold. Det er også i matriklen, man finder oplysninger om, der er fredskovspligt, strandbeskyttelse eller klitfredning på en ejendom.

Mere skov
I matriklen noteres oplysninger om fredskov og om omfanget af fredskoven på de enkelte jordstykker. Det er Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse om pålæg og ophævelse af fredskovspligten. Geodatastyrelsen er ansvarlig for at notere oplysningerne i matriklen på baggrund af Miljøstyrelsens indberetninger. I 2019 registrerede Geodatastyrelsen 2.307 ha ny fredskov i matriklen.

Ændringer i sogne
På samme måde sikrer Geodatastyrelsen, at matriklen indeholder ajourførte oplysninger om, hvilke jordstykker (matrikelnumre), der tilsammen udgør et sogn. Ændringerne i matriklen sker på baggrund af indberetninger fra Kirkeministeriet. I 2019 registrerede Geodatastyrelsen ændringer i sognetilhørsforholdet for 8.080 jordstykker med et samlet areal på ca. 26.760 ha.

Få mere at vide om matriklen her: