Geodatastyrelsens publikationer om sejlads i grønlandske farvande er nu alle digitale

20-03-2020

Med udgivelsen af ”Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland” er Geodatastyrelsens fem publikationer om sejlads i grønlandske farvande nu alle tilgængelige i en digital version.

(foto: Colourbox)

Den grønlandske Havnelods var den første publikation, som blev gjort tilgængelig via hjemmesiden www.gronlandskehavnelods.dk i 2015. Nu er den sidste publikation i rækken, Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland, også tilgængelig online.

Seks års arbejde
Det sætter et foreløbigt punktum for seks års arbejde med at digitalisere Geodatastyrelsens fem publikationer om sejlads i de grønlandske farvande.
De grønlandske lodser findes i en dansk og engelsk udgave og kan tilgås på gst.dk

Nødvendigt kendskab
Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland indeholder oplysninger om emner og forhold, der er nødvendige at have kendskab til i forbindelse med sejlads i grønlandske farvande.

Sammenhold publikationerne med de relevante kort
Alle positioner og højdeangivelser i teksten er omtrentlige, og stammer fra forskellige dataindsamlingsmetoder. De har til formål at vejlede de søfarende ved sammenhold mellem publikationerne og de relevante kort.

Grønlandsk retskrivning
I publikationen er grønlandske stednavne skrevet med ny grønlandsk retskrivning. I kortene, der dækker de østgrønlandske farvande, er stednavne skrevet med gammel grønlandsk retskrivning. I kortene, der dækker de vestgrønlandske farvande, er stednavne skrevet med gammel grønlandsk retskrivning i de gamle kort. I nye kort anvendes ny retskrivning.

Ny og gammel retskrivning
Forskellen på ny og gammel retskrivning kan ses i publikationen Den grønlandske Lods – Forklaringer til stednavne, der kan læses og hentes på www.gst.dk. I publikationen er der også en liste med dansk oversættelse og forklaring om de grønlandske stednavne.

Vanskelig indsamling af oplysninger
Indsamling af nøjagtige oplysninger om de grønlandske kyststrækninger er imidlertid meget vanskelig, og nogle steder er beskrivelserne derfor ikke fyldestgørende. Supplerende oplysninger samt oplysning om eventuelle mangler modtages derfor med tak af Geodatastyrelsen.

 

Faktaboks

  • Arbejdet med at digitalisere Geodatastyrelsens fem publikationer om sejlads i grønlandske farvande begyndte i 2014.
  • Den grønlandske Havnelods var den første publikation, som blev gjort tilgængelig via hjemmesiden www.gronlandskehavnelods.dk i 2015.
  • Den nye digitale lods Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland er udarbejdet på baggrund af oplysninger i Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Østgrønland og Den grønlandske Lods I, Vestgrønland samt oplysninger fra grønlandske og danske myndigheder, institutioner, stedkendte enkeltpersoner m.v.
  • Du kan gratis tilgå og downloade Geodatastyrelsens fem publikationer om sejlads i grønlandske farvande på styrelsens hjemmeside her:  
  • De grønlandske lodser findes også i en engelsk udgave, som du kan finde her:


Read this press release in English: